Bakelandtgemeente krijgt fietsstraten

De gemeente Lendelede wil de Kasteelstraat en Sint-Jozefsstraat omvormen tot fietsstraten. "We willen ons graag profileren als gemeente waar de veiligheid en het comfort van de fietser voorop staat", zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V).

"Het is de bedoeling de Kasteelstraat en Sint-Jozefsstraat zo snel mogelijk als fietsstraat in te richten, met speciale verkeersborden en wegmarkeringen", legt hoofdinspecteur Wim Catry uit. "Fietsers krijgen daarbij voorrang en mogen niet ingehaald worden. Bovendien bedraagt de maximum snelheid 30 kilometer per uur. We hebben eerder dit jaar metingen uitgevoerd in deze straten en stelden vast dat veel fietsers door deze straten rijden. We merkten ook dat oudere fietsers in de Kasteelstraat, waar eenrichtingsverkeer geldt, vaak op het trottoir rijden als er auto's achter hen rijden."


Schepen van Verkeer Bernard Fonteyne (CD&V) wil de klus zo snel mogelijk klaren. "De start van het nieuwe schooljaar in september is echter niet haalbaar", beseft Fonteyne "Er moet nog een aangepast politiereglement komen, maar er zijn ook nog twee bouwprojecten bezig in de Kasteelstraat en die zullen nog een tijdje aanslepen. De deadline voor de fietsstraten ligt daarom begin 2018."


Op vraag van Caroline Dequeker (Jong Lendelede) zal ook het wegdek van de Kasteelstraat aangepakt worden. (VGGS)