Bakelandtgemeente blijft veilig

Lendelede blijft de veiligste gemeente van de politiezone Vlas. "Dat is een duidelijk bewijs van het feit dat het gevoerde veiligheidsbeleid en de daaraan gekoppelde investeringen en initiatieven renderen", weet burgemeester Carine Dewaele (CD&V). In 2017 deden er zich 145 criminele feiten voor of 3 meer dan in 2016. "Het aantal diefstallen daalde duidelijk. Fietsdiefstallen van 11 naar 3, woninginbraken van 11 naar 9 en inbraken in bedrijven van 8 naar 3. Het aantal misdrijven tegen personen voor opzettelijke slagen steeg merkelijk in de categorie buiten familie van 5 naar 13 jaar". Ook de investering in vaste ANPR-camera loont. "Er komt dan ook een tweede bij dit jaar". (VGGS)