"Wat met vroegere Stevanstort?"

Francis Bonte (Samen voor Lendelede) vroeg voorzitter Pedro Ketels (CD&V) van de gemeenteraad hoever hij nu staat met de nabestemming van de vroegere stortplaats of de Stevansite van 25 hectare. "Mogen we in dit dossier de komende jaren enige vooruitgang verwachten?", was zijn vraag. Ketels stelde dat dit dossier een strategisch project van de gemeente blijft. "De eigenaar is echter verantwoordelijk voor een nazorg van 30 jaar. Die plicht is voor hem een zware last. Hij staat dan ook niet echt open om het nu al als openbaar domein open te stellen. Af en toe kunnen mountainbikers er terecht, maar daar blijft het bij. Een aangelegd wandelpad van noord naar zuid zou een goede zaak zijn. We blijven het van zeer dichtbij volgen". (VGGS)