Leerlingen moeten fiets thuislaten

GEMEENTESCHOOL TILIA - MELSBROEK DRASTISCHE MAATREGEL WEGENS VERKEERSDRUKTE

"Heel wat ouders durven hun kinderen niet meer met de fiets naar onze school sturen." Voor Mimi Peremans, directrice van gemeenteschool Tilia in Melsbroek, is het geen verrassing dat de omgeving daar als 'gevaarlijk' te boek staat. De school heeft ook zelf leerlingen al gevraagd om niet met de fiets te komen.

Om u een idee te geven hoe gevaarlijk de schoolomgeving ingeschat wordt: twee jaar geleden kregen leerlingen het verbod om op de Strapdag de fiets van stal te halen. En laat zo'n Strapdag nu net een dag zijn waarop schoolgaande kinderen aangemoedigd worden om zich wél met de fiets te verplaatsen. Maar de laatste jaren is het dan ook een pak drukker geworden in de Sellaerstraat, die vlak voor de school ligt. "Mogelijk zullen we dat 'fietsverbod' ook dit jaar weer inlassen op Strapdag (16 september)", zegt Mimi Peremans. Zelf had ze het uiteraard liever anders gezien, maar de directrice van de gemeenteschool wil de veiligheid van haar leerlingen niet op het spel zetten.

In de Sellaerstraat, waar jaren geleden nochtans een zone 30 ingevoerd werd, lijken automobilisten vergeten te zijn waar de rem precies staat. "Er wordt veel te snel gereden", knikt Peremans. "Bovendien moet de straat ook heel wat sluipverkeer slikken. Iedereen die de drukke Haachtsesteenweg wil vermijden, rijdt via onze school. Daardoor is het hier echt gevaarlijk. Het resultaat is dat heel wat ouders hun kinderen gewoon niet langer met de fiets naar school durven te sturen. Gevolg: nog meer wagens rond onze school, en dus een nog gevaarlijkere verkeerssituatie. In vergelijking met enkele jaren geleden is het hier een pak onveiliger geworden door de fors toegenomen verkeersdrukte."

Ook in de Nachtegalenlaan, even verderop, is er volgens de directrice een probleem. Daar ontbreekt een veilige oversteekplaats. Omwonenden klagen dan weer over het feit dat ouders hun kinderen 's ochtends in de Van Asschestraat afzetten en hun wagen daarbij in het midden van de weg parkeren.

Pijnpunten oplijsten

Volgens schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) is het geen verrassing dat de omgeving van de gemeenteschool door velen als 'gevaarlijk' omschreven wordt. "We zijn er ons binnen het schepencollege ook goed bewust van dat het er niet echt veilig is", klinkt het. "Maar we maken er werk van om het toch wat veiliger te maken. Zo komt er eind oktober een infovergadering met ouders, omwonenden en de directie over de situatie rond de school. We willen weten welke de pijnpunten zijn en zullen de resultaten van die vergadering voorleggen aan de politie. Afhankelijk daarvan zal bepaald worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid rond Tilia te verhogen."

Mombaerts vraagt echter ook een mentaliteitswijziging bij iedereen die voorbij de school rijdt. "Er werd al een zone 30 ingevoerd, maar mensen moeten zich wel aan de snelheidsbeperking houden", luidt het. "Vooral die snelheidsproblematiek, maar ook het vele sluipverkeer, moeten we aanpakken. Hoe we dit zullen doen, zal de komende maanden blijken. Feit is wel dat we als gemeente zo snel mogelijk een oplossing willen vinden voor de problematiek rond de gemeenteschool in Melsbroek."

De ingang van basisschool Tilia. Een toevallige fietser loopt met het rijwiel aan de hand in beeld. De school raadt leerlingen af om met de fiets te komen.
Lukas De ingang van basisschool Tilia. Een toevallige fietser loopt met het rijwiel aan de hand in beeld. De school raadt leerlingen af om met de fiets te komen.