Voegen kerk worden hersteld

De Sint-Jan de Doper kerk zal nog dit jaar een grondige renovatie ondergaan. "Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk het voegwerk aan de kerk aan te pakken" stelde schepen Wally Corneillie (CD&V/VD) "De geraamde kosten van ruim 105.000 euro worden in eerste instantie gedragen door de gemeente en een deel door de bewuste Kerkfabriek. Door een aanpassing van het meerjarenplan kan de voorziene subsidie van hogerhand tegen oktober toegekend worden. Op die manier kan de aan te stellen aannemer de klus tegen eind dit jaar nog klaren." Piet Vandermersch (Open Vld) vroeg de schepen om toe te zien dat er nu wel garantie wordt gevraagd aan de betrokken aannemer op de uitgevoerde werken. (VGGS)