Renovatie kerk

De Rollegemse kerk Sint-Jan De Doper is dringend aan renovatie toe. "Het budget dat daarvoor nodig is, beloopt meer dan 100.000 euro" schetste schepen van Kerkfabrieken Wally Corneillie (CD&V/VD). "Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op de spaarzaamheid van de plaatselijke Kerkfabriek die de voorbije jaren al 35.000 euro 'parkeerde' en ook 10.000 euro aan eigen middelen zal geven voor die herstelling. We ramen de te ontvangen subsidie op 35.000 euro en voorzien nog een gemeentelijk budget van 75.000 euro. Dit is voor mij dan ook een voorbeeld van een goeie samenwerking met wederzijds respect voor elkaar".


(VGGS)