Infoavond rond toekomst dorpskern

De gemeente Ledegem organiseert vanavond om 20 uur in CC De L!nk aan het Dorpsplein een infoavond rond de toekomst van de Winkelse dorpskern.


"Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'dorpskom Sint-Eloois-Winkel', dat in 2014 werd goedgekeurd, bepaalt dat er in het centrum geen ontwikkeling zonder inrichtingsstudie kan komen", zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). "Er ligt nu een voorstel op tafel dat op de infovergadering afgetoetst zal worden aan de verwachtingen van de betrokkenen en de inwoners. Het masterplan omhelst een gebied van 1,7 hectare, tussen de kerk en de Smissestraat, waar diverse woningen, commerciële activiteiten, een gebruiksplein en ruim 350 ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen kunnen komen. Dit masterplan omvat dus veel ideeën, maar zeker nog geen concrete beslissingen." (VGGS)