Daniel Feys is beste vinkenier

Foto Geert Van Gheluwe

De Koninklijke Vinkeniersmaatschappij De Vlaamse Blauwbekken huldigde in lokaal 'De Voerman' bij Peter de kampioenen van het voorbije seizoen. Daniël Feys met vogel Jan kreeg de grootste trofee. Michel Dupont werd met Arno tweede gevolgd door Lieven Clarysse met vogel Michel. Bart Mylle werd met Lotje en Willy zowel voormiddag- als namiddagkampioen. De trofee van kleine koning was weggelegd voor Yves Vandelannoote met vogel Nonkel Daniël.


(VGGS)