B-Run zamelt geld in voor De Warmste Week

De organisatoren van B-Run, de jaarlijkse fietstocht als herdenking aan de verongelukte Ledegemse kinderen Brecht Vandemoortele en Rune Clarysse, schenken in het kader van De Warmste Week de inhoud van hun kas aan de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). "Dat is een vereniging die ouders van verongelukte kinderen samenbrengt, ondersteunt en daarnaast ook ijvert voor een betere verkeersveiligheid" vertelt Krist, vader van Brecht. "We plannen, samen met de politiezone Grensleie, de scholengemeenschap Moorsledegem en het Ledegemse gemeentebestuur een laatste actie op 23 november. Dan worden alle fietsende kinderen op de zes verschillende schoolvestigingen in onze gemeente gecontroleerd op fietsveiligheid. Voor elk kind dat volledig in orde is met de voorschriften schenkt het gemeentebestuur 1 euro aan B-Run. Er staan ook op diverse plekken collectebussen opgesteld".


(VGGS)