Vrachtverkeer naar Ilva-stort gehalveerd

Het aantal vrachtwagens dat van en naar de Ilva-stortplaats in Vlierzele rijdt, is deze week gehalveerd omdat Creëlle CLG-trans NV haar activiteiten heeft afgerond.

De Meuter NV blijft wel werkzaam tot begin 2018. Dit in het kader van de opvulling van de laatste fase met niet-verontreinigde grond. Omdat het vrachtverkeer de voorbije maanden allemaal via de Hoging in Oordegem naar de stortplaats reed, hebben Lede en Sint-Lievens-Houtem afgesproken om het verkeer te spreiden. De aanvoer zal via Hoging blijven verlopen terwijl de afvoer zal gebeuren via het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem. Dit alles heeft tot gevolg dat de Hoging 75 procent minder vrachtverkeer te slikken krijgt. De spreiding van terugkerende lege vrachtwagens op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem zal afhankelijk van het weer georganiseerd worden. Bij droog weer gebeurt dat via de Roomstraat en Strijmeers, bij slecht weer moeten de vrachtwagens verplicht gebruikmaken van de wielwasinstallatie aan de hoofdingang en dan hun weg vervolgen richting Vlierzeledorp en Zonnegem.Voorts verbindt de transportfirma zich er toe dat de openbare weg te allen tijde proper gehouden wordt. Wanneer nodig zal deze overgaan tot het schoonmaken van de openbare weg en zal in onderling overleg een reinigingsschema ter goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur op wiens grondgebied de verontreiniging zich voordoet. (FEL)