Voorrang aan fietsers en voetgangers

Bij de voorstelling van het aangepast mobiliteitsplan van Lede bleek dat de gemeente vooral wil inzetten op fiets- en stapverkeer.


Op het programma staan de aanleg van een veilig fietspad langs de spoorlijn L50 tussen Schellebelle en Aalst, alsook plannen om alle Leedse schoolomgevingen anders in te richten voor meer verkeersveiligheid. In de Rossel- en Reymeersstraat in Lede-centrum komt een tonnagebeperking tot 3,5 ton om zwaar vervoer te weren en in de Bellaertstraat blijft de enkele rijrichting - die eerder ingevoerd werd omwille van de heraanleg van de markt - definitief. Nog niet definitief, maar opgenomen voor verder onderzoek is een 'knip' zodat autoverkeer verplicht moet omrijden. Dat is onder meer het geval voor de omgeving van natuurgebied Solegem, de Kerkhofstraat in Smetlede, Langehaag in Impe, Benedenstraat in Papegem en de Barrevoetsehoek/Langenakker aan de Heiplas. Tot slot wil men de blauwe zone in de stationsomgeving uitbreiden en mogelijk zelf deels betalend maken om mensen nog meer te stimuleren te voet of per fiets naar het station te gaan. Op aandringen van gemeenteraadslid Marike Godefroit (N-VA) worden ook maatregelen voor veilig fietsverkeer bekeken in de Grote Kapellelaan en Ommeganglaan. (KMJ)