Tien nieuwe leiders versterken Chiro Papegem

Foto Repro Frank Eeckhout

Chiro Sint-Lutgardis Papegem is het nieuwe werkingsjaar gestart met tien nieuwe leiders. Samen met acht blijvers beschikt de jeugdbeweging daardoor voortaan over een stevige leidingsploeg om de kinderen uit de buurt een avontuurlijk en toffe namiddag te bezorgen. Nieuwe leden zijn altijd welkom in de lokalen achter het zaaltje naast de kerk van Papegem. Meer info bij groepsleidsters Laura van Den Eeckhout (0476/34.49.14) of Elise De Rycke (0471/55.53.00).


(FEL)