Politiek blijft blunderen: na drie mislukte pogingen terug naar af voor samenstelling commissie ruimtelijke ordening

Gemeentehuis Lede.
Koen Moreau Gemeentehuis Lede.
De gemeente Lede slaagt er maar niet in om een nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) samen te stellen.

De nieuwe raad, die adviezen moet geven bij grote en ingrijpende bouwdossiers, moest in principe kort na de gemeenteraadsverkiezingen en bij de start van de legislatuur 2019-2024 worden samengesteld. Normaal is dat een formaliteit, maar niet zo in Lede.

Klacht onbeantwoord

Na een klacht van een burger en het gebrek aan reactie daarop door de gemeente, besliste de gouverneur dat de geïnstalleerde raad ongeldig was. De boodschap was duidelijk: terug naar af. Maar ook dat lijkt niet te lukken.

Tweede poging

Een tweede poging om de nieuwe raad op een correcte manier samen te stellen tijdens de gemeenteraad in april mislukte eveneens. Gemeenteraadslid Marc Boterberg van Lede Vlaams & Zinvol vroeg en verkreeg uitstel van stemming wegens ontbrekende dossierstukken.

Derde poging

De absurd lang durende digitale gemeenteraad van juni bracht evenmin soelaas. Toen het om 3 uur ‘s morgens eindelijk tot de geheime stemming voor de nieuwe samenstelling kwam, bleek een lid van de krappe meerderheid van CD&V, de Coöperatie en Groen (strategisch?) afwezig waardoor opnieuw geen beslissing kon worden genomen.

Vierde poging

Net voor de start van de vakantie besliste het schepencollege nu om de installatie van de door de gouverneur afgewezen raad formeel te schrappen. Daardoor kan Gecoro-voorzitter Peter Van Accoleyen opnieuw de raad samenroepen die advies gaf tijdens de vorige legislatuur. In het najaar komt er een vierde poging om een nieuw samengestelde Gecoro te installeren.