Ondanks alle verkiezingsbeloftes: extra ruimte voor appartementen in Oordegem en omgeving Lede station

Zes actiecomités strijden tegen de verdichting van de Leedse rand.
Koen Moreau Zes actiecomités strijden tegen de verdichting van de Leedse rand.
De vage verkiezingsbeloftes over Ruimtelijke Ordening lijken al vergeten bij het nieuwe gemeentebestuur van Lede. Het lijkt er op dat meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie de zone waarin appartementen en sociale woningen mogen gebouwd worden, gevoelig willen uitbreiden.

Concreet liggen plannen op tafel om in een straal van 400 meter rond het station van Lede, dus ook aan de kant van de spoorweg richting Wichelen, de bouw van appartementen toe te laten. Ook de toegelaten bouwzone voor dergelijke appartementen in Oordegem wil men uitbreiden. Momenteel loopt de centrumzone in Oordegem parallel met de Grote Steenweg en stopt die op het dorp ter hoogte van het kerkportaal. Na de geplande aanpassing zou toegelaten zijn om op de gronden van het gemeentelijk ontmoetingscentrum en alle woningen rond Oordegemdorp appartementen te bouwen.

Wij willen net de mogelijkheden beperken

Schepen Bart Heestermans (Groen)

Mogelijkheden beperken

“Bedoeling is om op plaatsen waar winkels en vervoersknooppunten zijn, in te zetten op verdichting”, motiveert schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Heestermans (Groen). De man wijst er ook op dat vandaag in theorie overal dergelijke projecten mogen worden ingediend. “Wij willen net de mogelijkheden beperken.” Dat die beperking start met een uitbreiding valt niet bij iedereen in goede aarde. Verschillende gemeentelijke adviescommissies gingen al dwars liggen. “De plannen die voorliggen zijn nog niet definitief en moeten nog afgetoetst en bijgestuurd worden”, geeft Heestermans toe.

De plannen gaan nog verder. Voortaan wil men in heel Lede tweegezinswoningen of kleine appartementen met een maximumhoogte van zes meter, waarvan elke afzonderlijke woning minimum 90 vierkante meter moet zijn, toelaten. Voor sociale huurwoningen wil men eveneens een uitzondering maken. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de deur plots wel heel ruim wordt opengezet om hoger reikende appartementsbouw toe te laten en woonuitbreidingsgebieden aan te snijden voor sociale projecten. “Uiteraard zal elk ingediend dossier nog individueel worden beoordeeld. Wel is het de bedoeling om als bestuur voortaan in beroep te gaan indien de hogere overheid bouwplannen goedkeurt die in strijd zijn met onze visie.”

Leefbare verdichting

Die visie werd al duidelijk gemaakt bij de bekendmaking van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe meerderheid. Toen stelde gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) al dat “de planmatige aangroei met een honderdtal inwoners per jaar mogelijk moest blijven” en men zou “kiezen voor een leefbare verdichting” zodat gelijktijdig ook “voorzien kon worden in extra sociale woningen”. Bedoeling was wel om dat met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan te doen. Een noodzakelijke – en ook tergend trage – werkwijze die gepaard gaat met een openbaar onderzoek en Milieu Effectenrapport.

“Dergelijk traject duurt snel vier à vijf jaar en tegen dan riskeert Lede al volledig volgebouwd te zijn. In afwachting daarvan kiezen we voor een pragmatische aanpak”, geeft Heestermans nog mee. Erg wettelijk is die aanpak niet. “Ons visiedocument is niet bindend en kan inderdaad worden aangevochten, maar ook dat is vandaag al een courante praktijk”, besluit Heestermans.

Bart Heestermans (Groen) is als nieuwkomer in het schepencollege bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.
Koen Moreau Bart Heestermans (Groen) is als nieuwkomer in het schepencollege bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.