Nieuwe bouwprojecten: tien doorgangswoningen in Hellinckxwegel en appartement met 23 flats aan station

bouwaanvraag verguningsaanvraag bouwvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunningaanvraag openbaar onderzoek
Koen Moreau bouwaanvraag verguningsaanvraag bouwvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunningaanvraag openbaar onderzoek
De gemeente Lede wil in de Hellinckxwegel, dat is het verbindingsstraatje tussen de Reymeersstraat en Guido Gezellestraat, tien doorgangswoningen bouwen. Er is tevens een aanvraag voor een appartementsgebouw met 23 flats aan het station.

Omwille van een administratieve vergissing wordt de periode van het openbaar onderzoek gekoppeld aan de plannen in de Hellinckxwegel verlengd van woensdag 19 februari tot vrijdag 28 februari. Tot die datum kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend. De plannen liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

De aanvraag om op de site aan de Markizaatstraat 55 vlakbij het station van Lede een appartementsgebouw met 23 wooneenheden in te dienen is van recentere datum. Inzage van plannen alsook indienen van bezwaren en opmerkingen hiervoor kan tot 7 maart.