Financiële compensaties voor afgeschaft vuurwerk: “Subsidie van 800 euro mogelijk voor ondersteunende activiteiten”

Illustratiebeeld.
Baert Marc Illustratiebeeld.
Om te vermijden dat het kermisgebeuren in de deel- en hoofdgemeenten nog verder afkalft, vraagt N-VA extra maatregelen.

Gemeenteraadslid Kris Wyndaele (N-VA) vraagt en verkrijgt extra ondersteuning voor de talrijke kermissen in Lede. “Het kermisgebeuren krijgt het steeds moeilijker. Kunnen we als gemeente hier iets aan doen”, opperde de man.

Schepen van Feestelijkheden Elke Meganck (CD&V) trad de suggestie volmondig bij. “Het voorbije jaren hebben we al een vijftal kermissen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van ongeveer 4.300 euro voor het organiseren van ondersteunende activiteiten tijdens het kermisgebeuren”, reageerde ze.

Die financiële ondersteuning werd tot nu toe telkens dossier per dossier beoordeeld. “Maar we willen werk maken van een reglement zodat duidelijk is wat de voorwaarden zijn om aanspraak te maken op een maximale subsidie van 800 euro.” Zonder meer een goede zaak voor alle mogelijke kermissen en kermisactiviteiten die in Lede en deelgemeenten georganiseerd worden.