Brandweerpost Lede kreeg recordaantal oproepen: “Dringend nood aan extra krachten en degelijke infrastructuur”

De vrijwilligers van brandweerpost Lede vierden de feestdag van hun patroonheilige Sint-Barbara.
Koen Moreau De vrijwilligers van brandweerpost Lede vierden de feestdag van hun patroonheilige Sint-Barbara.
De veertig vrijwilligers van brandweerpost Lede verwerkten het voorbije jaar een recordaantal interventies. “De teller staat op 1.144 en brengt ons met het kleine Lede binnen de Hulpverleningszone Zuid-Oost meteen na Aalst en Geraardsbergen”, schetste brandweerkapitein en postoverste Bart Van Hauwermeiren ter gelegenheid van de Barabaraviering.

“Met 151 brandoproepen, 24 oproepen voor gevaarlijke stoffen, 345 technische interventies, 457 wespennesten, 86 logistieke opdrachten, 81 geannuleerde oproepen en nog eens 120 tussenkomsten door onze commandowagen draait post Lede meer dan ooit”, aldus Van Hauwermeiren.

Dat grote aantal oproepen voor de vrij beperkte brandweerpost weegt stevig door. “We moeten dringend actief werk maken van lokale werving van nieuwe krachten. De eisen en opleiding zijn vrij zwaar waardoor de indiensttreding even duurt en we tijdig voorzorgen moeten nemen. Extra dicht bij de kazerne wonende jonge manschappen en manschappen die overdag beschikbaar zijn, verwelkomen we graag.”

De nood aan jonge manschappen en manschappen die overdag beschikbaar zijn, is groot

Brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren

Warm pleidooi

Van Hauwermeiren hield dan ook een warm pleidooi om extra vrijwilligers aan te trekken. Daarnaast wees hij ook de diverse politici van de volledige Hulpverleningszone terecht. “Zo lang eigenbelang en profileringsdrang belangrijker zijn dan het investeren op die plaatsen waar er echt nood is, gebeurt er niks.” De man wees expliciet naar het getreuzel omtrent de inplanting van de nieuwe brandweerkazerne van Aalst en de daaropvolgende positionering van andere kazernes waaronder die van Lede.

“Volgens mij zijn we wat infrastructuur betreft de slechtst uitgeruste zone van Vlaanderen. Onze kazernes zijn tot op de draad versleten, te klein, niet functioneel en verkeerd ingeplant. Het wordt tijd om na zes jaar gepalaver eindelijk iets te doen aan de lamentabele toestand van de huisvesting van de verschillende brandweerposten in onze regio.” Dat wordt zonder meer een opgave. “Een studie van Belfius toonde recent aan dat de investeringen van openbare besturen in brandweer slechts 3,7 procent van hun budget uitmaken, terwijl wel elf procent voorzien wordt voor politiewerking.”

Onze kazernes zijn tot op de draad versleten, te klein, niet functioneel en verkeerd ingeplant

Brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren

Geen beterschap in zicht

Beterschap is nochtans niet op komst. Meer en meer lokale besturen houden de geldbeugel gesloten en de federale overheid verlaagt of stopt de indexatie van haar bijdragen. “En dat op een moment dat de personeelskosten stijgen, de opleidingsduur verlengt en dus kostelijk wordt qua vorming en qua manuren, de individuele bescherming van de manschappen geoptimaliseerd en vervangen moet worden, we ons eigen administratief personeel moeten aanwerven, de pensioenlast moeten dragen en (inter)zonale dispatching moeten organiseren.”

Zelf kaart Van Hauwermeiren sinds 2003 de toestand van de slechte huisvesting in Lede aan. “Maar noch de gemeente noch de zone heeft daar tot nu toe iets aan gedaan. Na tien jaar stilte van de gemeente en een blijvende stilte na de start van de Hulpverleningszone is duidelijk dat we de boot gemist hebben. Helaas bekopen we dat vandaag meer en meer in onze dagdagelijkse werking. Een RUP ligt klaar dat ons nog acht jaar toelaat om te bouwen achter het nieuwe politiehuis, maar in dit tempo riskeert die tijdspanne veel te kort te zijn.”

Hopelijk vindt de politiek de moed om een solidaire visie te ontwikkelen die rekening houdt met de expertise van specialisten

Brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren

De brandweerpostoverste van Lede sloot af met een duidelijke boodschap. “Hopelijk vinden de politici van de verschillende gemeenten de moed om een visie te ontwikkelen die zowel zonaal als solidair is én die rekening houdt met de vaststellingen, aanbevelingen en expertise van de mensen op het terrein zodat we eindelijk ergens komen”, besloot de man zijn speech. Tot het zo ver is, blijft helaas grote onduidelijkheid voor de mensen op het terrein. Een onduidelijkheid die niet meteen motiverend is om nieuwe rekruten aan te werven. De nood is nochtans groot.

Interesse in een job als vrijwillig brandweerman? Neem dan een kijkje op https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/

De huidige kazerne in Lede voldoet in niets meer aan de noden van een moderne brandweerpost.
Koen Moreau De huidige kazerne in Lede voldoet in niets meer aan de noden van een moderne brandweerpost.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.