"Kasteel van Mesen 200 jaar ouder dan eerst gedacht"

ARCHITECT PRESENTEERT VOLGENDE WEEK RESULTATEN OVER MARKIZAATRUÏNE

Een oude ontwerptekening van het kasteel van Mesen (centraal). Rond het gebouw zijn de slotgrachten duidelijk te zien.
Koen Moreau Een oude ontwerptekening van het kasteel van Mesen (centraal). Rond het gebouw zijn de slotgrachten duidelijk te zien.
De 26-jarige architect en student Monumentenzorg Carlo De Caluwé presenteert volgende week de resultaten van een uitgebreide studie die hij hield naar de bouwkundige aspecten van het kasteel van Mesen. "Zo ontdekte ik dat het kasteel 200 jaar ouder is dan algemeen wordt aangenomen", luidt het.

Als kleine jongen was De Caluwé al gefascineerd door het 'Kasteel van Mesen', zoals het Markizaat ook vandaag nog steeds in de volksmond genoemd wordt. "Tot ik op kot ging, woonde ik in Lede en passeerde ik geregeld langs de mysterieuze ruïne achter die hoge muur. Uiteraard wou ik weten wat daarachter schuilging en zo werd mijn interesse geboren", vertelt hij. Aan het einde van zijn studies voor zijn master in de monumenten- en landschapszorg leek een onderzoek naar die ruïne voor de man dan ook een leuke afsluiter van zijn studiecarrière. "Geen evidente klus, want tegenwoordig woon ik in Antwerpen."

Het uitzicht van het Markizaat werd mee bepaald door de beroemde 18de-eeuwse architect Servandoni.
Koen Moreau Het uitzicht van het Markizaat werd mee bepaald door de beroemde 18de-eeuwse architect Servandoni.

Classicisme

Toch slaagde de architect er in om naast de schaarse al gekende archiefteksten een uitgebreid materiaal-historisch onderzoek te verrichten. "Belangrijkste conclusie daarbij is dat het kasteel niet dateert uit 1749, maar wel opgetrokken werd in dezelfde periode als de Sint-Martinuskerk op het dorp. Het gebouw is overigens een van de eerste voorbeelden van de classicistische bouwstijl in België." Daarnaast kon De Caluwé ontdekken welke architect verantwoordelijk is voor het hedendaagse uitzicht. "Ik vond sluitend bewijs dat wat rest van de hand is van de beroemde 18de-eeuwse architect Servandoni." De boerderij werd gebouwd tussen 1777 en 1841. De kelder van het Hollands paviljoen, waar zoveel moeite voor gedaan werd om die te bewaren, is ook niet uit de dertiende eeuw. "Ik situeer die eerder rond 1850, toen ook de orangerie gebouwd werd. Het Hollands paviljoen zelf werd wel verbouwd aan het begin van de 20ste eeuw."

Carlo De Caluwé (26).
Repro Moreau Carlo De Caluwé (26).

Verdwenen slotgracht

Ook het park werd onderzocht. "Die resultaten zijn niet zo indrukwekkend. Het gaat om een 19de-eeuws landschappelijk ontwerp met enkele 18de-eeuwse overblijvende relicten. In het originele ontwerp kan je vandaag nog steeds sporen zien in zichtlijnen, beplantingspatronen en parkelementen. Wie goed kijkt ziet zo nog sporen van een verdwenen slotgracht." Bij de manier waarop men de laatste jaren met de rest van het domein en de renovate daarvan omgegaan is, plaatst De Caluwé overigens vraagtekens. "Het is niet aan mij om iemand met de vinger te wijzen over hoe het zover gekomen is, maar ik hoop dat men voor het verder behoud met meer visie zal werken dan tot nu toe gebeurde zodat de nog resterende erfgoedelementen behouden blijven en niet eveneens verloren gaan."


Alle resultaten van de studie worden op maandag 13 februari om 19.30 uur toegelicht in zaal GC De Volkskring in de Kasteeldreef. De toegang is gratis, maar om praktische redenen is inschrijven verplicht. Dat kan bij de cultuurdienst in het gemeentehuis via het nummer 053/60.68.81 of cultuur@lede.be.