Volksvertegenwoordiger Saeys uit kritiek op nieuwe studie N41

De Lebbeekse volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) maakt brandhout van de nieuwe studie rond de N41 die minister Ben Weyts laat uitvoeren. "Verloren werk omdat de studie niet grondig genoeg is." Saeys en het gemeentebestuur van Lebbeke willen dat het dossier opnieuw wordt opengetrokken.

Het dossier rond de doortrekking van de N41 tussen Aalst en de grens van Lebbeke met Dendermonde ligt ondertussen al meer dan twee jaar stil. De Raad van State vernietigde het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van de weg na klachten van actiecomités en het gemeentebestuur, dat vreest voor wateroverlast en verkeersonveiligheid in Denderbelle.


Om weer schot in de zaak te krijgen, heeft minister Ben Weyts nu besloten zevenhonderdduizend euro vrij te maken voor een extra studie. Die studie zal een jaar in beslag nemen. Volksvertegenwoordiger Freya Saeys uit Lebbeke uit nu al protest. "Deze studie gaat niet ver genoeg en biedt geen garanties op welslagen", haalt ze uit. "Men blijft halsstarrig vasthouden aan het vastgelegde traject in het RUP in plaats van ook een alternatief te onderzoeken. De kans dat dit initiatief zal sneuvelen na nieuwe klachten is dus reëel."

Alternatieven

Volgens Saeys moeten ook alternatieve tracés bekeken worden, een standpunt dat ook Open Vld Lebbeke bijtreedt. "We willen ons constructief opstellen in de discussie rond de N41, maar dan moet de nieuwe studie wel alle alternatieve tracés tegen het licht houden. Zo kunnen we verschillende pistes vergelijken en is de kans groter dat we een oplossing vinden waar iedereen tevreden mee is."


Het dossier rond de doortrekking van de N41 sleept al jaren aan. De doortrekking zou ook het zwaar verkeer uit de dorpskernen moeten mijden."Maar laat ons er vooral over waken dat de nieuwe N41 het evenwicht bewaart tussen economische belangen enerzijds en de leefbaarheid van de regio anderzijds", besluit Saeys. "En dat is met de nieuwe studie niet mogelijk." (DND)