Verwijderen voetbaldoelen leidt tot klacht bij gouverneur

N-VA Lebbeke dient klacht in bij de gouverneur tegen het weghalen van de voetbaldoelen op het speelpleintje van de Binnenstraat in wijk Meysveld. De twee doelen werden eind april plots verwijderd door personeel van de technische dienst. Buurtbewoners reageerden boos, omdat dagelijks veel kinderen op het pleintje samenkomen om te ravotten. Als argument voor de maatregel werd bij de gemeente verwezen naar een inspectieverslag uit 2016 van de FOD Economie die het speelplein als te klein zou bestempelen om zowel voetbaldoelen als speeltuigen plaats te bieden. "Na controle van alle documenten én contact met de FOD is er nergens iets over dit speelplein te vinden", zegt Raf De Wolf (N-VA). "Het enige dat de FOD opstelde, was indertijd voor de speelplaats van de gemeenteschool. Over de Binnenstraat waren geen opmerkingen. Ik stel verschillen vast tussen het verslag van de preventieadviseur dat me werd bezorgd en het origineel bij de jeugddienst. Op het laatste staat niets over doelen die weg moeten, op het andere wel. Daarom dienen we klacht in bij de gouverneur, met de bedoeling de beslissing om de doelen te verwijderen ongedaan te maken." (DND)