Van laptops die niet werken tot ijsjes om te sussen in te heet politiegebouw: anonieme brief personeel legt malaise binnen korps bloot

Raadslid Steven Creyelman ontving de anonieme brief, voorzien van genoeg politiestempels om de echtheid te bewijzen. Hij roept een extra Politieraad samen.
Geert De Rycke Raadslid Steven Creyelman ontving de anonieme brief, voorzien van genoeg politiestempels om de echtheid te bewijzen. Hij roept een extra Politieraad samen.
“Nog liever een fusie met de politiezone Dendermonde, dan de huidig waarnemend korpschef vast aan te stellen.” Een anonieme brief van het personeel van de zone Lebbeke/Buggenhout is duidelijk. Daarin klagen de schrijvers de malaise binnen het korps aan. En die wijten ze aan de korpsleiding. De brief werd bezorgd aan Steven Creyelman, oppositieraadslid in Buggenhout. Hij wil een extra politie- en gemeenteraad samenroepen over het thema.

De anonieme brief, volgens de auteurs de mening van nagenoeg elk personeelslid in de politiezone Lebbeke/Buggenhout, belandde zopas in de brievenbus van Steven Creyelman (VB), gemeenteraadslid in Buggenhout en lid van de politieraad van zone Lebbeke/Buggenhout. Het schrijven is gericht aan de “leden van de politieraad”, maar de ongerustheid over mogelijke “represailles” is daar blijkbaar zo groot dat er maar één exemplaar anoniem in de bus gedropt werd.

De briefschrijvers geven in niet mis te verstane bewoordingen uitleg over de naar hun zeggen malaise binnen het korps en de aanpak door de korpsleiding. Dat schrijven komt er ook op een moment dat er een onderzoek loopt naar de dood van de 36-jarige Jim Cooreman in een politiecel, waar hij door Lebbeekse agenten naartoe gebracht was. Al hebben beide voor alle duidelijkheid niets met elkaar te maken.

Procedure benoeming korpschef

Momenteel is commissaris Kurt Van der Straeten al jaren waarnemend korpschef. Een procedure om een vaste korpschef aan te duiden, werd altijd uitgesteld. Tot eind vorige legislatuur een poging op touw werd gezet om Van der Straeten vast te benoemen. Dat zorgde echter voor een klacht van de Lebbeekse N-VA, Lebbeke Vooruit en het Vlaams Belang van Buggenhout en Lebbeke. Zij stelden zich vragen bij de timing en namen zelfs “een mogelijke poging tot politieke benoeming” in de mond.

Waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten.
Geert De Rycke Waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten.

De procedure sleept nog altijd aan. Dat het korps recent te horen kreeg dat Van der Straeten “gunstig bevonden was als kandidaat”, is voor het personeel nu aanleiding om in de pen te kruipen. “Die mededeling werd allerminst op een applaus onthaald”, klinkt het. “De bedrukte gezichten van de aanwezigen spraken boekdelen. We stellen ons zelfs vragen bij de samenstelling van de commissie die daarover moest oordelen. Naar ons aanvoelen, werden mensen met die de chef een moeilijke relatie had geweerd en andere waar hij goed mee bevriend is toegevoegd.”

Slechte investeringen

De briefschrijvers zijn concreet over wat volgens hen misloopt.  “Er is een stilstand van jaren in ons korps”, klinkt het. “Zo zijn er beperkte én slechte investeringen. Combi’s bijvoorbeeld beschikken al meer dan een jaar over touchscreens, printers en laptops die tot op heden zo goed als niet gebruikt worden omdat ze niet goed functioneren. De dienstvoertuigen op CNG moeten we voltanken voorbij het centrum van Opwijk. En met deze gezinswagens zijn we zelfs niet in staat om achtervolgingen in te zetten.”

“En dan zijn er nog een hele reeks beleidsbeslissingen die vragen oproepen”, gaat het verder. “Mensen die in Buggenhout werken, moeten eerst hun dienst beginnen in het hoofdbureau in Lebbeke. Ze rijden van thuis voorbij de wijkpost Buggenhout naar Lebbeke om dan terug te keren. Met maar één dienstvoertuig voor drie personen met wisselende uren is dat nog eens een ganse puzzel ook. Stagiaires worden alleen maar toegelaten als ze vooraf zeker zijn dat ze in onze zone zullen werken en mogen niet met dienstvoertuigen rijden. Diensthoofden hebben te weinig autonomie. En al jaren klagen we over de hitte in het commissariaat tijdens de zomermaanden en worden we gesust met... een ijsje.”

“Al jaren klagen we over de hitte in het commissariaat tijdens de zomermaanden en worden we gesust met... een ijsje”, schrijft het personeel in een anonieme brief.
Geert De Rycke “Al jaren klagen we over de hitte in het commissariaat tijdens de zomermaanden en worden we gesust met... een ijsje”, schrijft het personeel in een anonieme brief.

Onmacht en gelatenheid

De politiemensen spreken van “onmacht en gelatenheid” binnen het korps. “Vandaar onze noodkreet vooraleer de beslissing over het aanduiden van onze vast korpsleiding valt binnen de politieraad”, klinkt het. “Praat met de mensen, hou desnoods een anonieme tevredenheidsenquête. Het zal veel duidelijk maken. We hebben heel capabele en enthousiaste werknemers in het korps. Maar dat vuur is gedoofd door de houding van de korpsleiding, voor wie Human Resources Mangement duidelijk een loos begrip is. Alleen al de vele mobiliteitsaanvragen om naar andere korpsen overgeplaatst te worden, zijn het bewijs. Ons lijkt het beter te fusioneren met de politiezone Dendermonde of commissaris Sarens aan te duiden. Bij hem kunnen we wel ons ei kwijt.”

Raadslid Steven Creyelman wil de brief zo snel mogelijk op tafel tijdens een extra politieraad. “Dit is onmiskenbaar een langgerekte noodkreet vanuit het korps”, zegt hij. “Het aantal voorbeelden van mismanagement aangehaald in dit schrijven, is verbluffend lang. Onze klacht eind vorig jaar tegen de benoeming was blijkbaar geen overbodige zaak. De toekomst van ons korps mag niet lichtzinnig afgehandeld worden. Ik steek mijn nek hier voor uit en alle politici in Lebbeke en Buggenhout moeten hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat per slot van rekening over een dienstverlening en veiligheid naar onze bevolking die in orde moet zijn.”

Waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten wenste liever niet te reageren.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Christel Smet

    Hoe gek is dat eerlijk gezegd? Naar Lebbeke moeten rijden om je dienst in Buggenhout aan te vatten. Je moet maar over weinig grijze cellen beschikken om dit toe te passen.