Nieuwe klacht over forse loonsverhoging adjuncten

Hoewel oppositieraadslid André Segers (Lebbeke vooruit) in maart al een eerste keer een klacht indiende bij de gouverneur tegen de salarisschalen van de nieuwe adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur van de gemeente, heeft hij dat nu voor een tweede keer gedaan.


Aanleiding is de gemeenteraadsbeslissing van juni. Toen keurde de gemeenteraad, hoewel de eerste klacht nog altijd in behandeling was, toch een loonsverhoging van 27,5 procent voor de adjuncten goed. Segers vindt dit "wansmakelijk". In het kader van de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur, moet er één algemeen directeur komen in plaats van de huidige gemeentese- en OCMW-secretaris. Hetzelfde geldt voor een financieel directeur.


Het Lebbeekse gemeentebestuur kiest ervoor om naast de twee directeurs ook twee adjuncten aan te stellen. Voor beide directeurs is een loonsverhoging decretaal bepaald op 30 procent. Voor de twee adjuncten kiest de gemeente voor 27,5 procent opslag. "De toegekende loonsverhoging is onredelijk en geen teken van behoorlijk bestuur", zegt Segers. "De vakbonden waren overigens ook negatief omdat de loonkloof met de laagste weddeschalen zo wel heel groot wordt. De loonopslag zelf betekent in sommige gevallen zelfs meer dan het maandloon van personeelsleden in de laagste weddeschalen." (DND)