Nieuw bedrijvenpark Gursten Velt moet ruimte geven aan 35 ondernemingen

Een 3D-ontwerp toont hoe de site Gursten Velt er mogelijk in de toekomst uit kan zien.
RV Een 3D-ontwerp toont hoe de site Gursten Velt er mogelijk in de toekomst uit kan zien.
Meer ruimte voor plaatselijke, kleinere bedrijfjes. Daar moet het project ‘Gurtsen Velt’ voor zorgen. Projectontwikkelaar Jeni Real Estate is alvast klaar met een plan. Het nieuwe bedrijvenpark zal plaats bieden aan 35 ondernemingen. De tewerkstelling dat dit zal genereren wordt geacht op ongeveer 125 werknemers.

Vijf jaar geleden al maakte het Lebbeekse gemeentebestuur duidelijk dat het extra ruimte beschikbaar wilde maken voor kleine bedrijven en kmo’s. Om dit te realiseren kwam de site Gursten Velt, een gebied vlakbij de watertoren van Lebbeke tussen de Flor Hofmanslaan, de Brusselsesteenweg en de Hof-ter-Varentstraat, in het vizier. Een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan zorgde ervoor dat dit gebied een nieuwe bestemming als kmo- en ambachtenzone kreeg, waar bijvoorbeeld kleine handelaars als garagisten, schrijnwerkers, schilders zich kunnen vestigen.

Projectontwikkelaar Jeni Real Estate, verkozen met een wedstrijd als verantwoordelijke voor de verdere uitwerking van het gebied, heeft nu een plan klaar. Een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning daarvoor is net ingediend. Daardoor start een openbaar onderzoek, waarbij inwoners van Lebbeke eventuele opmerkingen over het plan kenbaar kunnen maken. Vooraf was er al overleg met het Lebbeekse schepencollege.

Groene buffer

“Op een site van 2,4 hectare zal zo’n 11.384 vierkante meter voorzien worden voor de oprichting van kmo-units en gekoppelde gebouwen”, legt Geert Van Stappen van Jeni Real Estate. “We zullen daar zo’n 35 kmo-units realiseren, elk tussen de 145 tot 635 vierkante meter groot. Met een gemiddelde van 50 werknemers per hectare verwachten we dat het bedrijvenpark zorgt voor een tewerkstelling van zo’n 125 werknemers. De toewijzing van de units zal via een reglement gebeuren, waarbij lokale ondernemers van Lebbeke voorrang krijgen.”

Het ontwerp voorziet ook in een groenzone van meer dan 6.700 vierkante meter. “Bijzondere aandacht gaat ook naar de wegenis rond het bedrijvenpark, om de verkeerssituatie daar te optimaliseren”, zegt Van Stappen. “De groene buffer die voorzien zal worden, zorgt er voor dat het bestaande oorlogsmonument aan de site bewaard blijft voor de toekomst. In nauw overleg met de gemeente zijn ook afspraken gemaakt rond de afvoer van regenwater, gezien de waterproblematiek in de regio. We denken ook aan een degelijk parkmanagement, met collectief onderhoud van het groen, maar ook signalisatie en een uniforme look voor het hele gebied.”

Tijdens het openbaar onderzoek zullen de plannen in te kijken zijn in het Administratief Centrum van Lebbeke.