N41 door Lebbeke? Uitgesloten!

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LEBBEKE

Moet de N41 nu doorgetrokken worden of niet? Al jaren zorgt het dossier voor discussie. In Lebbeke zitten de partijen wel op één lijn: over Lebbeekse grondgebied en door Denderbelle mag de nieuwe weg niet komen. Moet er dan een ander tracé gekozen worden of moet de doortrekking gewoon afgevoerd worden?

De N41 eindigt momenteel op de grens van Lebbeke en Dendermonde. Hoewel er al decennia lang sprake is van een doortrekking tot Aalst om dorpskernen van Oudegem en Gijzegem te ontlasten, is het traject nog altijd niet gerealiseerd. Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) dat de provincie opmaakte voor de aanleg, werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde na een klacht van onder meer het gemeentebestuur van Lebbeke. Dat ziet te veel nadelen voor Lebbeke en Denderbelle.

"We zijn op zich niet tegen een doortrekking, maar wel tegen het tracé dat daarvoor uitgestippeld is."

François Saeys

Open Vld blijft bij haar standpunt. "Wij zijn altijd heel duidelijk geweest over de N41", zegt François Saeys. "We zijn op zich niet tegen een doortrekking, maar wel tegen het tracé dat daarvoor uitgestippeld is. Dat zorgt voor te veel lasten voor Lebbeke op vlak van verkeersdruk, onveiligheid en mogelijke wateroverlast. Als de N41 er komt, zal het via een noordelijk tracé moeten zijn dat Lebbeke ontwijkt. Als Dendermonde zo graag de verkeersproblemen op haar grondgebied oplost, hadden ze daar al lang een ring rond Oudegem kunnen leggen. Ze hebben ons daar niet voor nodig. Lebbeke gaat niet voor een scenario dat de baten voor een ander zijn en de lasten voor ons."

Secundaire weg

Ook CD&V verzet zich met klem tegen een doortrekking van de N41 door Denderbelle Broek. "Het noordelijk tracé over het grondgebied van Dendermonde is eventueel bespreekbaar, maar we zijn er niet van overtuigd dat de doortrekking noodzakelijk is", zegt Jan Vanderstraeten. "Studies over de noodzaak zijn intussen vijftig jaar oud en elke nieuwe studie die nu gemaakt wordt, gaat voorbij aan de vraag of de doortrekking nog wel nuttig is. De N41 is immers ondertussen geklasseerd als een secundaire weg die niet langer bedoeld is om verkeer van de E40 af te leiden. De N41 als een fietsostrade is voor ons een veel betere optie."

"Een betere verkeersveiligheid elders, mag niet leiden tot een onveilig Lebbeke."

Raf De wolf

"Een beter verkeersveiligheid elders, mag niet leiden tot een verkeersonveilige situatie in Lebbeke", zegt Raf De Wolf van N-VA. "Wij stippelden zelf een alternatief tracé uit dat naast Belle Broek loopt en dus Denderbelle vrijwaart en zich een baan vormt via de bedrijven Desso en VPK in Dendermonde. Wij maakten dat voorstel ook over aan Tractebel die aan een nieuwe studie bezig is voor de N41. Dorpskernen moeten leefbaar blijven, dus een traject waarbij Denderbelle middendoor gesneden wordt, is uit den boze. Wij willen wel met andere gemeenten aan tafel zitten om tot een consensus te komen. Na veertig jaar wordt het tijd dit dossier eens af te ronden."

Natuurgebied

Sp.a-Groen vindt de doortrekking van de N41 "compleet achterhaald". "Decennia lang is de mensen wijsgemaakt dat een verlengde N41 verkeer uit de dorpskernen zou halen", zeg Mike Torck. "We weten ondertussen dat nieuwe wegen net meer verkeer genereren, ook op omliggende wegen. Het tracé is bovendien een aanslag op het weinige natuurgebied dat ons nog rest. In een langetermijnvisie gaat aandacht naar schone lucht, natuur en open ruimte."

Ook Vlaams Belang spreekt zich uit voor het noordelijke tracé op grondgebied Dendermonde. "Daar kan het veel beter de rol van verzamelweg vervullen", zegt Gunther Buggenhout. "De N41 doortrekken achter de Vondelstraat en zo via Dries en Hogebrug door Denderbelle Broek zal alleen maar problemen betekenen op vlak van mobiliteit, milieu, waterhuishouding en leefbaarheid."

(DND)

Geen enkele partij is momenteel te vinden voor een doortrekking van de N41 op grondgebied Lebbeke.
Copyright : Geert De Rycke Geen enkele partij is momenteel te vinden voor een doortrekking van de N41 op grondgebied Lebbeke.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.