Meer dan 2,6 miljoen euro voor nieuwe dorpskern

GEMEENTERAAD KEURT PLANNEN HERINRICHTING GOED WERKEN STARTEN IN 2018

Na de heraanleg zal er eenrichting gelden rond en achter de kerk.
Foto geert De Rycke Na de heraanleg zal er eenrichting gelden rond en achter de kerk.
De dorpskern volledig in het nieuw, daar mag Denderbelle zich aan verwachten. De gemeenteraad keurde de plannen voor wegen- en rioleringswerken goed. Het project kost maar liefst meer dan 2,6 miljoen euro. Voor de kerk zal geen verkeer meer mogelijk zijn.

De Hogebrug en de Visstraat in Denderbelle kregen jaren geleden al een herinrichting, met bijhorende rioleringswerken. Nu is de tweede fase van de dorpskernherwaardering aan de beurt. Het Lebbeekse gemeentebestuur kreeg fiat voor de broodnodige subsidiëring, zodat dit project eindelijk concreet wordt. De plannen zijn klaar en goedgekeurd.

Eenrichting aan kerk

Veel aandacht gaat naar de verkeerssituatie aan de kerk en het dorpsplein. Na de heraanleg zal er eenrichtingsverkeer gelden rond en achter de kerk. "Voor de kerk zullen geen auto's meer kunnen rijden", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "We sluiten het plein af met paaltjes. Het wordt een gezellige vertoefplateau, waar ontmoeting mogelijk is. De verkeerspaaltjes zullen wel kunnen verdwijnen als er bijvoorbeeld een begrafenis plaatsvindt, zodat de begrafenisondernemer tot bij de kerk kan." Voldoende parking wordt voorzien aan de andere zijde van de kerk.


De hele site zal goed zijn voor twintig à dertig plaatsen. Er komen ook oplaadpalen voor elektrische wagens. In de richting van café De Ster, krijgt het Dorp meer groen. Naast het Dorp worden ook nog andere omliggende straten heraangelegd. Het gaat dan om de Meerskant en de Denderstraat. Ook deze straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel en vervolgens een herinrichting. Het gaat dan vooral om een wegdek in asfalt, degelijke voetpaden en waar mogelijk parkeerstroken.

Minder trillingsoverlast

Ook voor het Klein Gent heeft het gemeentebestuur een plan klaar, hoewel daar geen rioleringswerken plaatsvinden. Hier wordt alleen de weg zelf aangepakt. Hoewel het ontwerp hiervoor de voorbije zomer nog voor protest zorgde bij bewoners, houdt de gemeente er toch aan vast. "De hele straat krijgt voetpaden van één meter breed", aldus burgemeester François Saeys (Open Vld). "Heel wat woningen komen nu met de gevel tot aan de rijweg. Dat is echt gevaarlijk. Daarom kiezen we voor voetpaden. De straat wordt ook geasfalteerd, zodat bewoners minder hinder zullen ondervinden van trillingsoverlast. Waar er de ruimte voor is, zal er gepakeerd kunnen worden. We weten dat de straat erg smal is, zodat niet alles mogelijk is. Wij geven dan de voorkeur aan voetpaden in plaats van parking."


Tijdens de gemeenteraad haalde oppositiepartij N-VA nogmaals de verzuchtingen van de bewoners van het Klein Gent aan en legde een eigen voorstel op tafel. "Laten we werk maken van een verkeersveilige, toegankelijke straat met voldoende parkeergelegenheid en ruimte voor fietsers en voetgangers", zegt Karel Uyttersprot. "Om daar voor te zorgen voeren we hier beter eenrichtingsverkeer in. Dan kan er ook meer parkeerplaats voorzien worden." Het voorstel werd echter weggestemd. "Eenrichtingsverkeer zorgt er alleen maar voor dat chauffeurs sneller gaan rijden", stelt Saeys.


Nu de plannen door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, kan de gemeente op zoek naar een aannemer. De werken zouden in de loop van 2018 starten. Van de kostprijs van 2,6 miljoen euro, moet het gemeentebestuur zelf 1,1 miljoen euro ophoesten. De rest betaalt TMVW-Aquario.