Drie extra speelstraten deze zomer

Geert De Rycke
Lebbeke krijgt deze zomervakantie drie extra speelstraten. Het gemeentebestuur had de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen verlengd, naar aanleiding van de coronacrisis die meer mensen doet beslissen thuis vakantie te houden.

Eerder dit jaar keurde het Lebbeekse schepencollege de aanvragen goed van twee speelstraten. Het ging om de Kruisstraat en de Haagstraat. De bewoners van deze straten hadden hun verzoek tijdens de reguliere aanvraagperiode ingediend. Maar de coronacrisis deed het gemeentebestuur beslissen om nog een nieuwe aanvraagperiode mogelijk te maken. “We dachten dat bij wegvallen van vakantieplannen inwoners het wel opportuun zouden vinden om toch ook een speelstraat in te richten”, zegt schepen Mike Torck (Groen).

De veronderstelling blijkt te kloppen, want bij een nieuwe aanvraagperiode kwamen nog eens drie voorstellen binnen. Daardoor verdubbelt het aantal speelstraten in Lebbeke deze zomer. “Dit toont aan dat er wel degelijk behoefte was aan bijkomende ruimte waar kinderen veilig buiten kunnen spelen deze zomer”, zegt Torck. “We zijn blij met het engagement van de ouders die het peter- en meterschap van deze speelstraten op zich nemen en wensen alle kinderen een prettige zomervakantie.”

De bijkomende speelstraten zijn de Hof-ter-Ventstraat in Heizijde, de Oude Baan in Lebbeke-centrum en de Oktoberfeeststraat in Wieze. In een speelstraat mag geen doorgaand verkeer rijden en kunnen kinderen veilig op straat spelen. De straat wordt daarvoor afgezet met nadarhekken.