Buurtprotest tegen plannen Gursten Velt: “Geen loodsen tot acht meter hoog in plaats van groene weides en velden”

Buurtbewoners verzamelen zich in protest tegen de plannen voor Gursten Velt.
Geert De Rycke Buurtbewoners verzamelen zich in protest tegen de plannen voor Gursten Velt.
Bewoners van de Veldekensstraat en omgeving in Lebbeke starten een petitie tegen de plannen Gursten Velt. Die voorzien vlakbij de watertoren van Lebbeke een kmo- en ambachtenzone voor plaatselijke, kleinere bedrijfjes. Maar dat zien de buren niet zitten. “Wij willen geen loodsen tot acht meter hoog op een plek waar nu groene weides en velden overheersen”, klinkt het.

Het Lebbeekse gemeentebestuur liet jaren geleden al een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaken om in de gemeente extra ruimte beschikbaar te stellen voor kleine bedrijven en kmo’s. Daarvoor werd de site Gursten Velt, een gebied tussen de Flor Hofmanslaan, Brusselsesteenweg en Hof ter Varrenstraat uitgekozen. Projectontwikkelaar Jeni Real Estate maakte deze maand bekend dat het ontwerp klaar is. Bedoeling is om 35 kmo-units te realiseren, elk tussen de 145 tot 635 vierkante meter groot, met daarrond een groenzone van 6.700 vierkante meter.

Toen de eerste intenties voor een kmo-zone op het Gursten Velt in 2012 bekend raakten, tekenden buurtbewoners al een eerste keer protest aan. Nu de plannen klaar zijn, laten ze opnieuw van zich horen. “Die eerste keer kregen we een tekening te zien met vier gebouwen, maar ook een wandelweg voor bewoners van het rusthuis Hof ter Veldeken, groene ruimte en een waterloop”, zegt Paul De Saedeleir, één van de buurtbewoners. “Onze bezwaren werden toen van tafel geveegd. Maar de plannen die nu voorliggen zijn echter nog veel ingrijpender.”

Wateroverlast

De buurtbewoners hebben het dan vooral op het verdwijnen van groene weides en velden waar ze nu zo vertrouwd mee zijn. “Ons Lebbeekse centrum staat gekend als gezellig en groen en dat willen we graag zo houden”, zegt Luc Van de Velde. “Loodsen midden in een dorpskern, op amper 650 meter van het kerkplein, daar kunnen toch nooit goede argumenten voor zijn. De betonnen loodsen kunnen tot wel acht meter hoog komen en om de groenbuffer groot genoeg te krijgen, worden stukken van onze eigen tuinen mee ingekleurd. Een project dat voor tachtig procent uit beton bestaat, daar stellen wij ons in tijden van betonstop grote vragen bij. Ook de wandelweg die eerst nog voorzien was, is uit de plannen verdwenen.”

Buurtbewoners zijn nu vertrouwd met groene weides en velden. Dat willen ze ze graag zo houden.
Geert De Rycke Buurtbewoners zijn nu vertrouwd met groene weides en velden. Dat willen ze ze graag zo houden.

Bewoners maken zich bovendien zorgen over wateroverlast. “De site heeft altijd vaak onder water gestaan”, zegt Etienne De Rauw. “Wij wonen hier nu zestig jaar en ik heb niet anders geweten dan dat de weide achter ons huis overstroomde. Zelfs de paarden konden het daar niet uithouden door het nat. En nu gaan ze dit hele stuk volbouwen.”

De buren benadrukken dat ze niet tegen de kmo-zone zijn. “Natuurlijk is ondernemerschap belangrijk”, zegt Van de Velde. “Maar een centrum van een dorp is daar geen goede plek voor. Daarom willen we graag overleg over een mogelijk alternatief plan, waarbij wel rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van de buurt en bij uitbreiding het hele centrum. We willen daar gerust op een positief manier mee over nadenken.”

Aan het Oorlogsmomument op de site werden de eerste handtekeningen voor de petitie gezet.
Geert De Rycke Aan het Oorlogsmomument op de site werden de eerste handtekeningen voor de petitie gezet.

Petitie

De buurtbewoners zijn een petitie gestart in een poging om hun ‘gezellig en leefbaar Lebbeke’ te behouden. “We weten dat we voor een moeilijke taak staan, tegen een grote projectontwikkelaar als Jeni”, zegt Van de Velde. “Het is zoals David tegen Goliath. Daarom roepen we de Lebbekenaren op om ons te steunen door de petitie te tekenen en zo de politiek duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren voor een leefbare dorpskern. Wij vinden dat er de voorbije jaren in Lebbeke al genoeg bouwprojecten zonder visie zijn bijgekomen. Het plan Gursten Velt uitvoeren zoals het vandaag is uitgestippeld, zou zonde zijn voor Lebbeke.”

Schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) verwijst naar het openbaar onderzoek dat momenteel rond het plan Gursten Velt loopt. “Buurtbewoners kunnen bezwaren indienen en we zullen die zeker bekijken en er proberen aan tegemoet te komen”, zegt hij. “Alleen zitten we als schepencollege momenteel zelf gebonden aan de bepalingen van het RUP, dat vorige legislatuur al werd goedgekeurd. Dat geeft ons vrij weinig marge om de eigenaar andere dingen te laten doen dan wat daarin bepaald is.”

De petitie is te vinden op https://forms.gle/aDkrBYNEpASWZ2GC9