Buurt protesteert tegen nieuwe wijk

OMWONENDEN VREZEN WATEROVERLAST EN VERKEERSHINDER

Marc Moonen en Leo De Saedeleir zamelen handtekeningen in tegen de plannen van het gemeentebestuur.
Foto GDR Marc Moonen en Leo De Saedeleir zamelen handtekeningen in tegen de plannen van het gemeentebestuur.
Buurtbewoners protesteren tegen de toekomstplannen van het gemeentebestuur voor het gebied Patmoes in Lebbeke. "170 nieuwe woningen veroorzaken verkeersonveiligheid, lawaai en wateroverlast", vinden ze.

Het gebied Patmoes ligt tussen de IJzerenweg, Klein Antwerpenstraat, Fabrieksstraat en P.F. De Naeyerstraat in Lebbeke. De firma De Saedeleir was er gevestigd, maar die verhuisde het grootste deel van haar activiteiten. Het gemeentebestuur wil de site nu een nieuwe bestemming geven en liet daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Dat moet mogelijkheden scheppen voor nieuwe huizen, sociale woningen en meer groen in het gebied. Een deel ervan blijft kmo-zone, voor kleinschalige bedrijven.

Bezwaar

Buurtbewoners zien die toekomstplannen echter niet zitten. Ze hebben daarom een petitie gelanceerd, die al meer dan 180 handtekeningen heeft opgeleverd. Verder hebben ze ook al bezwaarschriften ingediend. Vooral de komst van 170 nieuwe woningen in het gebied Patmoes zien ze niet zitten. "Vijftien woningen per hectare is normaal de norm, maar in dit plan zitten we aan veertig", zegt Leo De Saedeleir. "Zoveel nieuwe woningen zal een verkeersinfarct veroorzaken en zal leiden tot onveiligheid in de omgeving."

Groen

De nu al druk bereden Lindekenstraat, Klein Antwerpenstraat, Fabrieksstraat en P.F. De Naeyerstraat kunnen volgens de bewoners zoveel extra verkeer niet aan. "Ook voor zwakke weggebruikers wordt dit gevaarlijk", meent Marc Moonen. "In delen van de Fabrieksstraat ontbreekt een voetpad, zodat wandelen en fietsen er nu al gevaarlijk is. Laat staan met nog eens extra auto's. De ontsluiting van Patmoes zou via een bocht in de P.F. De Naeyerstraat lopen, dat is om problemen vragen."


Omwonenden zien ook met lede ogen aan dat heel wat groen verloren gaat. "Deze plannen zullen het uitzicht van de omgeving danig veranderen", gaat De Saedeleir verder. "Het landelijke en rustige karakter van de wijk zal verdwijnen. Iedereen heeft recht op een woning, maar daarvoor natuurgevoelig gebied volbouwen, is een brug te ver."

Wateroverlast

Dat de Klein Antwerpenstraat en omgeving bij regen nu al regelmatig af te rekenen krijgt met wateroverlast doet buurtbewoners bovendien vrezen dat dit nog erger zal worden als de open groen ruimte bebouwd wordt. "Je moet geen expert zijn om te weten dat het water dan nog minder kan wegtrekken of insijpelen als alles verhard en volgebouwd is", reageert Moonen. "Zeker in een watergevoelig gebied leidt dat tot extra wateroverlast."

Inventaris

Tijdens de gemeenteraad werden de plannen voorlopig goedgekeurd. Oppositiepartij N-VA kan zich echter niet vinden in het plan. "Om dit woonproject te realiseren, wordt kmo-grond omgezet in bouwgrond", zegt Karel Uyttersprot. "Daarvoor moet ter compensatie ergens anders in de gemeente bouwgrond verdwijnen. Tientallen inwoners zien daardoor hun grond in waarde dalen om in Patmoes industriegrond te kunnen opwaarderen naar bouwgrond. Daar wordt maar één eigenaar van de site beter van, terwijl heel wat anderen elders schade lijden. Met twee maten en gewichten werken, heet dat."


N-VA ziet liever een inbreidingsproject gerealiseerd in plaats van nieuwe kavels aan te snijden. "Daarvoor is een degelijke inventaris nodig van de leegstand, bouwrijpe kavels en verkrotting in de kernen van onze gemeente. Laten we die eerst aanspreken om nieuwe woningen te bouwen in plaats open ruimte op te offeren."

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek wordt deze week afgerond. Op basis van de bezwaren kan het gemeentebestuur nog beslissen het ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen. De bestendige deputatie van de provincie neemt de uiteindelijke beslissing over het project.