Beslissing bouw rusthuis geschorst

WET OVERHEIDSCONTRACTEN NIET NAGELEEFD

Het huidige rusthuis Hof ter Veldeken zal nog langer dienst moeten doen nu de beslissingen rond het nieuwe OCWM-rusthuis vernietigd zijn.
Foto Geert De Rycke Het huidige rusthuis Hof ter Veldeken zal nog langer dienst moeten doen nu de beslissingen rond het nieuwe OCWM-rusthuis vernietigd zijn.
Het OCMW van Lebbeke moet haar huiswerk helemaal over doen. De beslissingen rond de bouw van een nieuw OCMW-rusthuis in samenwerking met een private partner zijn geschorst. Oppositiepartij N-VA had klacht ingediend tegen het besluit en krijgt van gouverneur Briers gelijk over de hele lijn.

De OCMW-raad van Lebbeke besliste in oktober om voor de bouw en uitbating van een nieuw rusthuis op de site Solleveld in zee te gaan met privé-partner Foyer-De Lork. Deze beslissing zette kwaad bloed bij oppositiepartij N-VA, die tijdens de OCMW-raad tegen stemde en kort daarop ook klacht indiende bij de gouverneur.


"Er zijn te veel onduidelijkheid over de toekomstige dagprijs voor rusthuisbewoners en onzekerheid voor het personeel, en er wordt gegoocheld met buitensporige bedragen", klonk het bij N-VA. "We kunnen niet anders dan deze beslissing aanvechten."

Beslissing geschorst

Gouverneur Briers laat nu weten dat hij de beslissing van de OCMW-raad om het project aan vzw Foyer-De Lork toe te kennen schorst. Ook een eerdere beslissing die de leidraad om een partner te vinden vastlegde, wordt geschorst. Volgens de gouverneur werden de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden en de wet op de overheidsopdrachten niet correct gevolgd.


De klacht van N-VA was overigens niet de enige. Ook één van de geweigerde kandidaten voor het nieuwe rusthuis, diende klacht in.

Onduidelijkheden

"Er zijn onduidelijkheden over de kost voor het OCMW en dat is niet verantwoord in deze budgettair moeilijke tijden", klinkt het bij gouverneur Briers. "Bovendien blijft het risico bij het OCMW liggen: De private partner beslist over de dagprijs, maar als het OCMW niet akkoord gaat, moet die het mogelijk tekort bij exploitatie compenseren. Principes werden in de loop van het traject en overleg met Foyer-De Lork gewijzigd en daarmee is de gelijkheid met andere inschrijvers geschonden. Dat er onduidelijkheden zijn over de loonkost voor het personeel getuigt dan weer van onzorgvuldigheid."

Project uitgesteld

Het dossier van het nieuwe rusthuis zorgde de voorbije maanden al voor heel wat heisa. Normaal gezien moest het project in december door zowel OCMW- als gemeenteraad finaal worden goedgekeurd. Dat gebeurde uiteindelijk niet omdat plots ook meerderheidspartij CD&V zich distantieerde en een uitstel van het dossier wou. Coalitiepartner Open Vld besliste daarop om het project over de verkiezingen te tillen, naar 2019. "Omdat Binnenlands Bestuur ons liet weten dat er nog opmerkingen zijn, die uitgeklaard moeten worden. Dat willen we in de loop van 2018 doen, zodat het dossier verschoven wordt", zei OCMW-voorzitter Christophe De Backer (Open Vld) daar over.

Huiwerk opnieuw maken

Door het schorsingsbesluit van gouverneur Briers moet het huiswerk echter helemaal opnieuw gedaan worden. "We hebben van in het begin aangegeven dat dit dossier verontrustend was", reageert OCMW-raadslid Goedele Uyttersprot (N-VA). "Wij zijn tevreden dat de plannen moeten worden opgeborgen. Er waren te veel onduidelijkheden en onzekerheden en de private partner zou te veel macht in handen krijgen. Maar ook de manier waarop die partner gekozen werd, is niet correct en dat wordt nu door de gouverneur bevestigd. Van een dossier waar liefst drie jaar lang aan gewerkt is, zou je toch meer mogen verwachten. Nu heeft het integendeel vooral handenvol geld gekost, zonder resultaat. Tijd en geld zijn verloren gegaan ten koste van de belastingbetaler."