Zo zal gemeentehuis eruitzien:

BURGEMEESTER STELT FINAAL ONTWERP MET NIEUWBOUW VOOR

Links van het bestaande gemeentehuis zal er een nieuwbouw komen.
repro Christophe Deconinck Links van het bestaande gemeentehuis zal er een nieuwbouw komen.
In Langemark wordt allang nagedacht over een oplossing voor de huisvesting van de administratieve diensten. Na vier jaar wikken en wegen is de kogel door de kerk. Op maandagavond werd het finale ontwerp van het nieuwe gemeentehuis voorgesteld aan de gemeenteraad. "Aan het bestaande 'kasteel' komt een nieuwe vleugel, die vooral functioneel moet zijn", klonk het. "Een saaie bedoening", was te horen bij de oppositie.

"Het gemeentehuis is een druk bezocht gebouw. In 2015 werden er 30 huwelijken voltrokken, maar ook 82 geboortes en 71 overlijdens opgetekend. Er werden 141 bouwdossiers behandeld en 48 milieuvergunningen verleend. Er wordt dus vaak een beroep gedaan op de diensten van de gemeente, en om die dienstverlening te kunnen blijven garanderen, moesten we een oplossing zoeken", zegt burgemeester Alain Wyffels (CD&V). "Tegelijk wilden we de toegankelijkheid vergroten én een aangepaste werkomgeving creëren voor onze medewerkers.

Het zicht van bij de vijver. Links zie je de nieuwbouw achter de bomen.
repro Christophe Deconinck Het zicht van bij de vijver. Links zie je de nieuwbouw achter de bomen.

Ontwerpwedstrijd

Eerst werd geopperd om een nieuw sociaal huis te laten bouwen, maar later werd ervoor gekozen om alle diensten te centraliseren en 'het kasteel', zoals het gemeentehuis in de volksmond wordt genoemd, uit te breiden met een nieuwe vleugel. "Met steun van de provincie schreven we een architectuurwedstrijd uit, waaruit drie ontwerpen werden weerhouden. Er werd onder meer gekeken naar de toegankelijkheid en of het nieuwe gebouw zou passen bij het huidige."


Uiteindelijk bleef alleen het meest functionele ontwerp over. Volgens dat plan zullen de verdiepingen van het bestaande gebouw overgaan in die van het nieuwe. "In de kelderruimte komt het archief. Het onthaal bevindt zich op het gelijkvloers en op het niveau van de raadszaal komt de sociale dienst. De tweede verdieping wordt voorbehouden voor ondersteunende diensten. De indeling van het meubilair en de bureauruimtes gebeurde in samenspraak met het personeel. Er wordt ook gedacht aan ecologie, zo komt er zonnewering en wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp."

Raming kosten

De kosten voor het geheel worden geraamd op 2.227.000 euro, maar gezien de bestekken nog moeten worden uitbesteed, is het nog onduidelijk of die raming stand zal houden. Vanuit de oppositie kwam er commentaar op het ontwerp. "Er zijn heel wat positieve punten, maar we betreuren dat de grootsheid van het kasteel niet behouden blijft. We kunnen niet leven met dit model", aldus Jean-Marie Callewaert(sp.a). Luc Vandamme (Proo!) ging nog een stapje verder: "Het is een saaie bedoening. Qua architectuur zit er niets van creativiteit in. De toekomst zal uitwijzen of het gebouw wel zo functioneel is als wordt voorgesteld." Dominique Cool van de N-VA-fractie wees op het feit dat er nog een zaak lopende is bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. "Maar we hebben een geldige bouwvergunning, waardoor we kunnen gunnen en beginnen met de bouw", aldus de burgemeester. Ongeacht de onthoudingen en de nee-stemmen van de oppositie, kreeg het bestek de zegen van de meerderheid.