Spectaculaire toename woningprijzen

STIJGING VAN LIEFST 41,6 PROCENT IN AMPER ZES JAAR

Vastgoedmakelaar Valentine Vancayzeele bij één van haar verkochte huizen.
Foto Eric Flamand Vastgoedmakelaar Valentine Vancayzeele bij één van haar verkochte huizen.
In amper zes jaar zijn de woningprijzen in Langemark-Poelkapelle gemiddeld met maar liefst 41,6% gestegen. Daarmee behoort de gemeente tot een van de sterkste stijgers in Vlaanderen. Toch blijven de panden vlotjes van de hand gaan en wordt aan een hoog tempo vastgoed gekocht en verkocht.

Wie in 2012 een huis, appartement of stuk grond in Bikschote, Sint-Juliaan, Madonna, Poelkapelle of Langemark kocht ter waarde van 200.000 euro, heeft de waarde van datzelfde vastgoed na amper zes jaar met wat geluk zien stijgen tot 253.800 euro. Tenminste, dat blijkt uit de cijfers van de website Notaris.be die alle notariële verkoopakten van de voorbije jaren heeft gebundeld en geanalyseerd.


Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) is niet verbaasd. "Onze ligging, pal midden Roeselare en Ieper, is voor veel gezinnen optimaal. Wat mij is opgevallen, is dat veel grote percelen waar in de jaren '70 grote villa's op stonden, nu vaak door promotoren worden opgedeeld in meerdere kleinere lapjes, waardoor we het aantal vragen voor verbouwingen en nieuwe bouwaanvragen alsmaar hebben zien toenemen. Op andere plaatsen zijn dan weer nieuwe verkavelingen ontstaan, die binnen de kortste keren worden ingepalmd. Vreemd genoeg gaat dat niet gepaard met een toename van de bevolking, wat dan weer te verklaren valt door de 'gezinsverdunning', want het aantal alleenstaande ouders is niet te onderschatten."

Jonge kopers

Die stijgende tendens is ook vastgoedmakelaar Valentine Vancayzeele opgevallen. "In vergelijking met heel wat andere gemeenten zijn er in Langemark-Poelkapelle inderdaad veel meer woningen te koop. Wat ook opvalt, is dat de meerderheid van de kopers jonge mensen zijn, wat dan weer heel positief voor de toekomst van de gemeente." Volgens haar is de prijsstijging van 41,6% te wijten aan verschillende factoren. "De vastgoedprijzen zitten in het algemeen in de lift, er zijn momenteel meer kopers op de markt waardoor de vraag en ook de prijzen stijgen. Door de historisch lage rentetarieven en spaarboekje dat nog amper rendeert, beslissen heel wat jonge mensen sneller om weg te gaan van de huurmarkt. Door het tempo waarmee nieuwbouwwoningen en appartementen in Langemark-Poelkapelle in de voorbije jaren werden gebouwd en verkocht, is de gemiddelde prijs mee de hoogte in geschoten. Goed nieuws voor wie al geïnvesteerd heeft, want die prijzen zullen volgens mij niet snel stagneren. De vraag naar woningen zal groot blijven en het aanbod kan nu eenmaal niet blijven groeien."


Op de vraag of het gemeentebestuur bewust heeft ingezet op het aantrekken van nieuwe inwoners, antwoordt de burgemeester bevestigend. "We hebben in de voorbije legislaturen flink geïnvesteerd in kinderopvang en het aanbod naschoolse activiteiten verruimd, wat duidelijk wordt gesmaakt. Het is nog koffiedik kijken hoe deze tendens in de komende tien jaar zal evolueren. Het beleidsplan ruimtelijke ordening laat het niet toe om te blijven uitbreiden, dus het wordt afwachten hoe die dynamiek zich zal ontwikkelen."