Schepen tegen De Lijn: "Pas werking van belbus snel aan"

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle vraagt aan openbare vervoersmaatschappij De Lijn om de mobiliteit van inwoners in de landelijke gebieden te blijven garanderen. "Pas de werking van de belbus opnieuw aan", zegt schepen van Mobiliteit Lieven Vanbelleghem (CD&V).

"Vooral het nieuwe reservatiesysteem van de belbus doet vragen rijzen", stelt Vanbelleghem. "Sinds 1 juli 2017 werd de werking van dat reservatiesysteem aangepast. Afhankelijk van de verplaatsing kan de gebruiker worden doorverwezen naar een vaste lijn, een combinatie van belbus en vaste lijn, of de trein. De Lijn stelt zelfs voor om tussen bepaalde bushaltes te werken met taxi's, een voorstel dat wordt gedragen door minister Ben Weyts. Ondertussen blijkt dat het nieuwe systeem in veel gevallen nogmaals geleid heeft tot een verslechtering van het openbaar vervoer in de Westhoek. Vooral voor de inwoners uit de landelijke gemeenten, die vaak aangewezen zijn op een belbus als enige openbaar vervoer, is dit systeem een stap achteruit. Metingen geven bovendien geen realistisch beeld. Volgens De Lijn wordt bijvoorbeeld de bushalte aan het asielcentrum amper gebruikt, terwijl dat in werkelijkheid net een heel druk punt is. De gebruiker is de zwakste schakel en heeft geen stem, dus past die zich aan. De huidige werking van de belbus moet op korte termijn opnieuw aangepast worden op maat van de gebruikers in de Westhoek." Zowel meerderheid als de voltallige oppositie scharen zich achter het voorstel van de schepen. (DCH)