Meer huizen zonder open ruimte te verliezen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LANGEMARK-POELKAPELLE

De bouw van een nieuw appartementsblok in centrum Langemark.
Foto Eric Flamand De bouw van een nieuw appartementsblok in centrum Langemark.
Langemark ligt er momenteel bij als een grote bouwwerf. Dat is niet alleen aan de vernieuwing van de dorpskern te wijten, maar ook aan de bouwprojecten in het centrum. Maar hoe goed scoort de gemeente op vlak van woningaanbod? Moet er meer ruimte komen voor nieuwbouwwoningen?

Oppositieraadslid en lijsttrekker voor N-VA Dominique Cool is kritisch voor de huidige situatie. "De planning van de werken en de verkavelingen is kortzichtig, beperkend en betuttelend. Door overdreven regelneven zijn de kansen om te diversifiëren vastgeroest. Het opkrikken van het bestaand patrimonium heeft voor onze N-VA-fractie voorrang op het uitzetten van nieuwe verkavelingen. De renovatie of vervanging van de bestaande, oude woningen zien wij als prioritair. Er zijn nu een groot aantal woongelegenheden gepland, maar bijkomende kansen voor nieuwbouwwoningen moeten we blijven aanboren."


Oppositieraadslid en voorzitter van Sp.a-Dynamisch Jean-Marie Callewaert voorspelt geen problemen op korte termijn, maar roept op om alert te blijven. "Het huidige woningaanbod valt vrij goed mee, al zullen de opportuniteiten naar woningbouw in de toekomst zeker moeten herbekeken worden."


Voorzitter en lijsttrekker voor Tope 8920 Laurent Hoornaert: "Er zijn al verschillende zones voorzien voor nieuwe verkavelingen in het centrum. We zouden de nieuwe verkavelingen in Poelkapelle, Langemark en Bikschote verder afwerken. Daarnaast zouden we maatregelen nemen om de ziel van onze deelgemeenten te bewaren. Het is net het aangename en landelijke karakter van Langemark-Poelkapelle dat onze gemeente een leuke plaats maakt om te wonen."


Huidig burgemeester Alain Wyffels (CD&V) heeft alle vertrouwen in de toekomst. "In het ruimtelijke structuurplan heeft Langemark-Poelkapelle een ambitieus woonprogramma dat ruimschoots voldoet aan de eigen woonbehoefte en er zelfs voor zal zorgen dat het bevolkingsaantal zal toenemen. Een groot deel van dit programma wordt gepland als inbreiding in de dorpskernen, waardoor er trouwens heel weinig extra open ruimte aangesneden wordt." (DCH)