Bermmeesters vs. Mooimakers

Sp.a doet een oproep voor bermmeesters, maar wordt in snelheid gepakt door het gemeentebestuur, dat al jaren de zwerfvuilopruimers steunt met actie 'Mooimakers'

De leden van de sp.a-fractie in Langemark-Poelkapelle ergeren zich blauw aan het zwerfvuil dat langs de trage wegen, fietspaden en bermen slingert. Daarom kwamen ze naar voor met het voorstel om een oproep te lanceren voor vrijwillige bermmeesters. "De inzet van vrijwilligers die regelmatig een handje toesteken zou een surplus zijn voor de openbare netheid in onze landelijke gemeente. Daarom doen we een oproep naar nieuwe bermmeesters die zich willen ontfermen over de netheid van bermen in hun buurt. Het lokaal bestuur kan opruimmateriaal ter beschikking stellen," luidt het voorstel van Jean-Marie Callewaert (sp.a), die onlangs zelf met een tiental vrijwilligers de bermen heeft opgeruimd en zo 110 kilogram zwerfafval verzamelde. Alleen wordt sp.a met het voorstel in snelheid gepakt door het gemeentebestuur. "In onze gemeente hebben we al 9 vrijwilligers en twee organisaties (GO Ter Berken en Fedasil) die zich engageren in het kader van de actie 'Mooimakers', die wordt georganiseerd op Vlaams niveau", verduidelijkt schepen voor milieu Frank Gheeraert (Open Vld). De sp.a-fractie juicht het initiatief toe. "Alleen mag het wel beter gecommuniceerd worden," geven ze nog mee. (DCH)