Actievoerders eisen sluiting nertsenkwekerij

DIERENRECHTENORGANISATIES PROTESTEREN AAN FOKKERIJ

De actievoerders - met Michel Vandenbossche op kop - trokken in stoet door de straten rond het bedrijf.
Eric Flamand De actievoerders - met Michel Vandenbossche op kop - trokken in stoet door de straten rond het bedrijf.
Honderd mensen uit heel België hebben afgelopen zaterdag actie gevoerd aan de nertsenfokkerij van François Coffyn in Langemark. Ook Michel Vandenbosch van Gaia was van de partij. De eis om een definitieve sluiting van alle nertsfokkerijen klinkt steeds luider en werd onlangs opgepikt door parlementsleden van CD&V.

Nadine Lucas, activiste en voorzitster van vzw Animal Rights, was erin geslaagd de vier grootste dierenrechtenorganisaties op de been te brengen. Vertegenwoordigers van Bite Back, Animaux en Peril, Gaia en het Belgisch-Nederlandse Animal Rights vormden in Langemark een protestgroep van honderd mensen. Met vereende krachten en met de steun van heel wat boze buurtbewoners bonden ze de strijd aan tegen de nertsenfokkerij. Nadine Lucas heeft het bedrijf van François Coffyn in november al in opspraak gebracht door filmpjes online te plaatsen. "Voor die dieren is het daarbinnen een ware hel", verklaart ze. "Wie de beelden gezien heeft, kan zich maar deels voorstellen hoe het eraan toe gaat, want de doordringende geur van uitwerpselen en het wanhopige gekrijs van dieren in doodsangst, kunnen we onmogelijk vastleggen."

Met protestborden voeren ze in verschillende talen actie.
Eric Flamand Met protestborden voeren ze in verschillende talen actie.

Verbod

Michel Vandenbosch van Gaia was met een groep sympathisanten naar de Westhoek gekomen om de protestactie van Animal Rights te ondersteunen. Hij voorspelt het nakende einde van de nertsenhouderij in Vlaanderen. "Wij sturen al jaren aan op een verbod in Vlaanderen. In Wallonië werden alle aanvragen voor fokkerijen al ingetrokken en ook in Nederland werden al stappen ondernomen. Daar moet de nertsfokkerij verdwijnen tegen 2024. Vorige week nog kregen wij het goede nieuws dat CD&V, die altijd tegen een sluiting gekant was, nu een bocht van 180 graden heeft gemaakt en aanstuurt op een verbod op de pelshouderij voor 2017. Er is voor de nertsenkweek geen plaats meer in Vlaanderen. Na meer dan tien jaar strijden komt het eindelijk tot een kentering", legt Vandenbosch uit. Vervolgens richtte hij zich tot de uitbater van de kwekerij in Langemark: "U bent een rover, meneer Coffyn. U berooft al die nertsen van hun vrijheid en van hun pels", schreeuwde een verontwaardigde Vandenbosch uit. Maar hij werd niet gehoord, want de nertsenkweker was nergens te bespeuren. We konden Coffyn zaterdag niet bereiken voor commentaar, maar hij verklaarde eerder al deze ongemakkelijke situatie te willen ontvluchten uit angst voor geweld.

Eric Flamand

Vergoeding

Groen-parlementslid Hermes Sanctorum, die de dierenrechtenactivisten een warm hart toedraagt, trotseerde de bittere koude na een treinrit van vier uur. "Ik vind het onaanvaardbaar hoe die dieren moeten lijden voor een belachelijk stuk kleding. Deze fokkerijen moeten zo snel mogelijk gesloten worden. Als daar een vergoeding tegenover staat voor de uitbaters, dan is dat maar zo. Het is aan de regering om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wat betekenen die paar miljoen euro om die uitbaters uit te keren, op het totale jaarlijks budget van veertig miljard euro waar de Vlaamse regering over beschikt?"

Eric Flamand

Witte tulpen

Ook de politie was zaterdag goed voorbereid. Alle wegen waren afgesloten en aan het bedrijf stond een grote groep agenten opgesteld om de veiligheid te garanderen. Maar het werd een ingetogen proestactie die, na de toespraken van Vandenbosch en Lucas, werd afgesloten met een ceremonie waarbij witte tulpen werden neergelegd voor de dieren in nood.