400.000 euro steun aan bevolking: ook Langemark-Poelkapelle schrapt de gemeentebelastingen

Ook gemeente Langemark-Poelkapelle schrapt de gemeentebelasting, goed voor een steunmaatregelen van om en bij de 400.000 euro.
Henk Deleu Ook gemeente Langemark-Poelkapelle schrapt de gemeentebelasting, goed voor een steunmaatregelen van om en bij de 400.000 euro.
Net als de gemeente Heuvelland schrapt ook Langemark-Poelkapelle de gemeentebelastingen. “Het hele college staat samen met de diensten ter beschikking om oplossingen te zoeken voor inwoners, handelaars of verenigingen die moeilijkheden ondervinden door de crisis.” 

“Economische steun van de overheden voor mensen en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis is noodzakelijk om de economie niet in elkaar te laten storten. Deze crisis dwingt ook de gemeente Langemark-Poelkapelle om hun beleidskeuzes bij te sturen”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem. “Dit jaar wil de bestuursploeg alvast een budget vrijmaken van 400.000 euro om de inwoners en de lokale bedrijven bij te springen. Het volledig schrappen van de algemene gemeentebelastingen lijkt daartoe een evidente keuze die zal voorgesteld worden op de eerstvolgende gemeenteraad.”

Financiële kopzorgen 

Het gemeentebestuur zegt dat het schrappen van de belasting een eerlijke en sociale steunmaatregel is, die vooral voor de laagste inkomens een groot effect heeft. “De inkomsten van deze belastingen zijn iets meer dan 400.000 euro op jaarbasis en bovendien worden deze geïnd in de zomermaanden. Het college vindt het zonder meer ongepast om deze belasting dit jaar te heffen en wil het meerjarenplan in die zin bijsturen”, aldus schepen Dominique Cool. “Sowieso gaat op dit moment door deze crisis kostbare tijd verloren en zal een bijsturing van het meerjarenplan zich opdringen. We zijn ons bewust dat deze crisis nog wel wat andere financiële kopzorgen met zich zal meebrengen voor onze gemeente, maar op dit moment is er eensgezindheid in het leggen van absolute prioriteit voor steun aan onze inwoners waar het kan.”

Steunacties

De burgemeester en de schepenen houden dagelijks een videoconferentie om noden bij te sturen en steunacties af te stemmen. “Het hele college staat ter beschikking samen met de diensten om oplossingen te zoeken voor inwoners , handelaars of verenigingen die moeilijkheden ondervinden door de crisis. Aarzel niet om ons op te zoeken of te contacteren via messenger, whatsapp, andere sociale media of telefonisch zodat we doelgericht kunnen bijsturen en bijkomende budgetten voorzien daar waar echt nodig”, klinkt het nog.