"Die dierenbeul moet gestopt worden"

HONDERD ACTIEVOERDERS PROTESTEREN VREEDZAAM AAN NERTSENKWEKERIJ

Honderd mensen, waaronder ook kinderen, voerden actie aan de kwekerij.
Eric Flamand Honderd mensen, waaronder ook kinderen, voerden actie aan de kwekerij.
Ruim honderd actievoerders hebben zaterdagmiddag postgevat voor het heropende bedrijf van nertsenkweker François Coffyn. Verschillende verenigingen die zich inzetten voor dierenrechten hadden zich verenigd voor een vreedzaam protest. Michel Vandenbosch van GAIA uitte zijn verontwaardiging. "Het wordt tijd dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de schreeuw om een verbod ernstig neemt", zei hij.

In februari 2016 kwamen de dierenrechtenactivisten van Animal Rights, GAIA, vzw Dierengeluk, Bite Back en Animaux en Péril samen in de Groenestraat om de sluiting van de nertsenkwekerij van François Coffyn af te dwingen. Toen de fokker in juni vorig jaar verklaarde de boeken dicht te doen, dachten de actievoerders hun slag thuis te hebben gehaald. Maar onlangs kwam aan het licht dat Coffyn in alle stilte zijn activiteiten had hervat. Er zat dus niets anders op dan de protestactie van vorig jaar te herhalen.

In deze gebouwen zouden nertsen gekweekt worden.
Eric Flamand In deze gebouwen zouden nertsen gekweekt worden.

Vergoeding

Vorige zaterdag verzamelden een honderdtal actievoerders in de Groenestraat, bij de voormalige buizenfabriek, waar de nertsenkwekerij is gehuisvest. GAIA had zelfs een bus ingelegd met militanten van over heel Vlaanderen. De hele actie werd in gang gezet door buurtbewoonster Virgie Tommeleyn, die aan de alarmbel trok toen ze eind vorig jaar een verhoogde activiteit opmerkte in en rond de kwekerij.


"Ik had onmiddellijk door dat die dierenbeul opnieuw was begonnen. Het viel me op dat hij nieuw materiaal aansleepte om kooien te bouwen. Ik heb onmiddellijk de mensen van Animal Rights op de hoogte gebracht. Het wordt tijd dat er een einde komt aan dat dierenleed. Het lawaai dat die diertjes in nood maken is onuitstaanbaar en de stank is vaak niet te harden." Nadine Lucas, voorzitster van Animal Rights steekt haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken. "De kweker had eerder meegegeven de handdoek in de ring te gooien. Maar wij vermoeden dat hij is herbegonnen, omdat CD&V heeft voorgesteld om een vergoeding uit te keren aan de Vlaamse nertsenfokkers als er een verbod zou komen. Doordat die premie hem nu als een wortel voor de neus wordt gehouden, zullen opnieuw duizenden dieren moeten afzien in die veel te krappe kooien. Wat wij willen zijn daden van minister Weyts. Wij blijven bij hem aandringen dat er een einde komt aan deze structurele uitbuiting van weerloze dieren."

30.000 handtekeningen

Michel Vandenbosch van GAIA valt haar bij. "Het wordt stilaan tijd dat de minister voor Dierenwelzijn werk maakt van zijn belofte. Wij hopen dat het verbod dit jaar nog zal rondkomen. Er zijn nog zeventien bedrijven actief in Vlaanderen. In Wallonië zijn ze intussen allemaal dicht. Waarom kan dat ook hier niet? Volgens een studie is negentig procent van de Vlamingen gekant tegen deze barbaarse praktijken. We hebben al 30.000 handtekeningen verzameld. We gaan die aan de minister overhandigen. De drie meerderheidspartijen schuiven de hete aardappel door naar elkaar, maar het is zijn verdomde plicht om de knoop door te hakken!"


Als stil protest werden honderd witte bloemen neergelegd bij de kwekerij, als teken van hoop voor een spoedig verbod op pelsdierkwekerijen in Vlaanderen. De actie verliep zonder incidenten. De kweker zelf was niet bereikbaar voor commentaar.