Weer protest tegen komst breekwerf

ACTIECOMITÉ START PETITIE TEGEN AANVRAAG RECYCLAGEBEDRIJF

Er kwam heel wat volk opdagen op de infoavond.
Foto Vanessa Dekeyzer Er kwam heel wat volk opdagen op de infoavond.
Er is heel wat protest ontstaan tegen de nieuwe bouw-en milieuvergunningsaanvraag van Vollon bvba voor de exploitatie van een afvalrecyclagebedrijf met breekwerf op de industriesite in Ezemaal, nabij de gebouwen van Niclaes. Het dossier zorgt al sinds 2008 voor beroering in het dorp. "We zijn alvast met een petitie gestart", klinkt het strijdvaardig bij het actiecomité.

Dinsdagavond vond er een infoavond plaats in hartje Ezemaal, die massaal werd bijgewoond. "Dit project zou op amper enkele tientallen meters van het woongebied komen te liggen", klinkt het bij de aanwezigen. "We vrezen voor geluids-, stof- en geurhinder, alsook voor visuele hinder, een toename van zwaar en gevaarlijk vervoer op smalle landelijke wegen, gevaarlijke verkeerssituaties, verstoring van de rust van de omwonenden, wandelaars en fietsers, toename van ongedierte en zwerfvuil en gezondheidsproblemen op langere termijn."


Ook de bewoners van naburige dorpen Eliksem en Wange vrezen voor dagelijks lawaai en een vermindering van leefkwaliteit. "Het gaat hier niet om een kleine aanvrager. Bovendien werd die al op verschillende plaatsen geweigerd, net omdat de hinder te groot zal zijn."

'Kleinschalig'

Volgens Vollon gaat het slechts om een kleinschalig bedrijf met een beperkte aan-en afvoer met landbouwtractoren. Het sorteren van bouw-en sloopafval zou binnen gebeuren, de andere grond-en afvalstoffen die buiten opgeslagen worden, zouden geurloos zijn en het bedrijf zou werken met moderne toestellen, zodat de geluidsnormen niet overschreden zouden worden.


Maar de bewoners hebben daar hun twijfels over. En ook de stad is niet echt mee in dit verhaal. Zo gaf het stadsbestuur in dit dossier steeds een negatief advies, weigerde het een stedenbouwkundige vergunning af te leveren en ging ook meermaals in beroep tegen beslissingen van de Vlaamse minister, zowel in 2009 als in 2013.

Informatievergadering

"Op 26 september organiseren we een informatievergadering op vraag van het actiecomité", zegt schepen Frank Stevens. "Daar zal ik ook laten zien dat wij als stad de laatste jaren er alles aan gedaan hebben om dit project tegen te houden en ons standpunt is daar niet in veranderd. Wij zullen ook nu elke vergunning, afgeleverd door minister Schauvliege, aanvechten. Tegelijk zijn we bezig om dat ruimtelijk uitvoeringsplan anders in te kleuren zodat op die locatie geen industrieterrein meer ligt maar ook dat duurt weer veel langer dan gewenst."


Het dossier is te raadplegen via het publieke omgevingsloket. Bezwaren kunnen tot 1 oktober ingediend worden, zowel digitaal als schriftelijk.