Tonnagebeperking in Waasmont

In de loop van de maand november wordt in Waasmont een tonnagebeperking ingevoerd om de overlast van doorgaand vracht-en landbouwverkeer en sluipverkeer te bestrijden. Er zal een algemene tonnagebeperking van 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijke dienstverlening en bussen, van kracht worden en een tonnagebeperking van 3,5 ton in de Walsbetsestraat, deel richting Waasmont. De proefopstelling van de wegversmalling in de Waasmontstraat krijgt ook een definitief karakter. Deze opstelling zorgt ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en draagt bij tot het verhogen van de veiligheid. (VDT)