Serge en Josiane zeggen de actieve politiek vaarwel na 30 jaar

Josiane en Serge vormden dertig jaar lang een politiek koppel. Nu stoppen ze er beiden mee.
Baert Marc Josiane en Serge vormden dertig jaar lang een politiek koppel. Nu stoppen ze er beiden mee.
Serge Schreurs (65) zegt de actieve politiek vaarwel. Hij leidde de voorbije twee jaar als voorzitter de gemeenteraad. Ook zijn echtgenote Josiane Wauters (65), die actief was als OCMW-raadslid, stopt met politiek. Serge en Josiane vormden maar liefst 30 jaar een politiek koppel.

In 2012 stonden Serge en Josiane voor het eerst samen op de lijst van Open VLD. Voordien zetelde Serge in de gemeenteraad, waarvan negen jaar als schepen van Openbare Werken. Zijn echtgenote vertegenwoordigde op het niveau van de provincie 18 jaar lang de blauwe partij, waarvan zes als Quaestor. Aangezien ze beiden verkozen werden, moesten ze de koek verdelen, want gehuwden mogen niet samen in de gemeenteraad zetelen. Josiane trok naar de OCMW-raad en Serge nam de functie van voorzitter van de gemeenteraad op zich.


Serge en Josiane weten nog perfect waarom ze in de politiek gegaan zijn. "We zijn er altijd vanuit gegaan dat we op die manier iets konden doen voor de Landenaren, ik op gemeentelijk vlak en Josiane op provinciaal vlak", vertelt Serge. "Zij is daar zeker in geslaagd, want het is dankzij haar tussenkomsten in de provincieraad dat de provincie een aantal waterbekkens heeft aangelegd in Landen om wateroverlast te vermijden."

Josiane en Serge 30 jaar geleden.
Baert Marc Josiane en Serge 30 jaar geleden.

Geen verplichtingen

Serge en Josiane hadden eigenlijk niet gepland om nu uit de politiek te vertrekken. "Toen de legislatuur gestart was, dachten we er toch aan om te stoppen op 1 januari 2016, maar in de helft van 2014 hebben we besloten dat 65 jaar een mooie ouderdom is om de fakkel over te laten aan een aantal jongere personen." Het koppel zal de politiek wel missen, maar heeft al andere doelen voor ogen. "We reizen graag. Het zal zeker makkelijker worden om dingen te plannen, nu allerhande verplichtingen, die de politiek ons oplegde, wegvallen." Serge zal zich blijven inzetten als voorzitter van de Liberale senioren van Landen-W.W. en Josiane als voorzitter van de Liberale Vrouwen van Groot-Landen. (VDT)