Nieuw politiekantoor moet communicatie verbeteren en geld uitsparen

De politie van de zone LAN, actief in Landen, Linter en Zoutleeuw, bouwt momenteel een nieuw politiegebouw op de Hascosite aan de Populierendreef. Gisteren kregen de leden van de politieraad een rondleiding door korpschef Chris Simons.

De bouw van het nieuwe politiehuis moest eigenlijk vorig jaar in april al gestart zijn, maar door problemen met de grondwerken liep het project vertraging op. Pas afgelopen zomer konden de werken van start gaan. Geen moment te vroeg, want een nieuw gebouw voor de politiezone is meer dan welkom.


Het nieuwe pand moet een oplossing bieden voor tal van problemen. Zo zit de politie vandaag verspreid over verschillende locaties. De agenten huizen onder meer in het stadhuis en in de vroegere rijkswachtkazerne. Ook de communicatie zou moeten verbeteren, de aansturing zal makkelijker verlopen, de verschillende diensten - zoals bijvoorbeeld de recherche en de interventiedienst - zullen meer op elkaar kunnen aansluiten en op een aantal vlakken zullen ook besparingen gerealiseerd worden. Zo is het wagenpark bijvoorbeed al met een voertuig verminderd.

Slachthuisplein

De plannen voor een nieuw politiegebouw zijn dan ook niet van gisteren. Jarenlang werd er gewerkt aan plannen om een nieuwbouw te zetten op het Slachthuisplein. Maar die bleven maar aanslepen en zijn nu dus definitief afgevoerd. De werken aan het pand op de Hascosite schieten intussen aardig op. Een goede week geleden zijn de arbeider op de werf gestart met het plaatsen van de muren. Het gebouw krijgt intussen ook vorm. De nieuwbouw zal wel wat kleiner uitvallen dan op de oorspronkelijke plannen. Het pand is afgeslankt van 1.800 naar 1.200 vierkante meter. Daar tegenover staat wel dat het bestaande bureel en de loods op de site mee in gebruik genomen zullen worden. In de loods zullen het wagenpark, het archief en onder meer het onderhoudslokaal worden ingebracht.


Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan een vijftigtal agenten. Zij zullen begin volgend jaar hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw. Het pand zal dienst doen als centraal kantoor, maar de permanentieposten in Linter en Zoutleeuw blijven ook open. (KBG)