Midzomerconcert

Georges Moreau en Ruud Hendrickx geven op 24 juni om 15 uur een uniek Midzomerconcert in de Sint-Pietersbandenkerk van Attenhoven. Georges bespeelt er het orgel en Ruud declameert teksten. De opbrengsten gaan naar het Passhuis dat zorgt voor de opvang en ondersteuning van personen met een autismespectrumstoornis. Kaarten zijn te verkrijgen aan 5 euro bij Linda Herbots op het nummer 011/88.72.52 of via linda.herbots@skynet.be. Aan de kassa betaal je 7,50 euro. Er zijn ook VIP-kaarten beschikbaar. (VDT)