Landen wil nieuw sociaal woonproject realiseren aan de E.Pitonlaan en de E.Moyaertslaan

Schepen Ieven, schepen Fourie en burgemeester Debroux op de locatie waar het sociaal woonproject zal komen.
VDT Schepen Ieven, schepen Fourie en burgemeester Debroux op de locatie waar het sociaal woonproject zal komen.
De stad Landen zal samen met de sociale woonmaatschappij Cnuz en projectontwikkelaar Cosimco een projectaanvraag indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de realisatie van 85 sociale wooneenheden aan de E. Pitonlaan en E. Moyaertslaan. “Landen heeft dringend nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting”, zegt Saartje Ieven (L’anders), schepen van Wonen.

“Het is aan het stadsbestuur om zelf concrete initiatieven te nemen om tegen 2025 het vooropgestelde aantal sociale huurwoningen te behalen. De projectengronden aan de E. Pitonlaan en E. Moyaertslaan zijn de meest geschikte locatie om een sociaal woonproject te realiseren. Omdat de stad Landen eigenaar is van de projectgronden, hebben we meer tools in handen om een kwaliteitsvol project op ons grondgebied te realiseren”, aldus burgemeester Gino Debroux (L’anders).

Niet talmen

Tegen 2025 moet Landen concreet 111 bijkomende sociale woongelegenheden realiseren. “We hebben nog heel wat werk voor de boeg om dit objectief te halen”, beseft schepen Ieven. Het stadsbestuur wil dus niet langer talmen en neemt projectontwikkelaar Cosimco onder de arm. “Die wil de projectgronden in het kader van een CBO-procedure ontwikkelen. Dat is een mededingingsprocedure met onderhandeling met naleving van Europese bekendmakingsregels. Via de CBO-procedure stelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ondernemers aan die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze nadien aan een sociale huisvestingsmaatschappij zullen verkopen.”

Eerste stap

De overeenkomst tussen de stad Landen en Cosimco is slechts een eerste stap in de realisatie van het project. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal op basis van de projectindiening de intrinsieke kwaliteiten van de ondernemer onderzoeken en nagaan of de aangeboden projectgrond aan de gestelde eisen voldoet.

“Het ingediende project gaat om 85 wooneenheden, bestaande uit een mix van woontypologieën”, zegt Lore Fourie (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Er zullen zowel gezinswoningen als flats komen en er is aandacht voor groene zones en speelruimte. De definitieve invulling van het project kan pas worden bepaald wanneer het project is geselecteerd door de VMSW.”