Landen maakt schakelzorgcentrum op voor opvang van patiënten die thuis niet verzorgd kunnen worden

Het schakelzorgcentrum wordt momenteel geïnstalleerd in deze villa op domein 't Park.
stad Landen Het schakelzorgcentrum wordt momenteel geïnstalleerd in deze villa op domein 't Park.
Sinds 13 maart organiseren de Landense huisartsen, samen met het stadsbestuur, in domein ’t Park een centrale medische raadpleging en pretriagecentum voor vroegtijdige opsporing van het coronavirus. Dit wordt nu uitgebreid met een schakelzorgcentrum.

Landen was een van de eerste steden die een dergelijke centrale raadpleging en triage organiseerden. De bedoeling is de mensen met luchtwegeninfecties die na telefonisch overleg met hun huisarts verdachte symptomen blijken te hebben, naar domein ‘t Park te verwijzen. 

“Op die manier kunnen patiënten die aan een andere aandoening lijden, blijvend en zonder groot risico opgevangen worden in het kabinet van hun vertrouwde huisarts”, zegt Dokter Guido Wouters, coördinerend huisarts en hoofd van de medische discipline in de crisiscel. In het triagecentrum onderzoeken de Landense huisartsen dagelijks 20 tot 25 mensen. Tot hiertoe werd een groot percentage gerustgesteld, een kleiner percentage werd aangeraden thuis in isolatie te gaan en een zeer kleine groep werd doorverwezen naar de spoedgevallendienst van Sint-Truiden of Tienen.” 

Beheersbaar

Dankzij deze positieve samenwerking en een vroege en correcte inschatting van de coronabesmettingen kan de crisis volgens burgemeester Gino Debroux (L’anders) in Landen beheersbaar gehouden worden. “De afgelopen weken zijn we ook samen met de dokters druk bezig geweest met de voorbereiding van een schakelzorgcentrum in de villa van domein ’t Park. 

De inrichting zit nog maar in de voorbereidende fase. De inkleding volgt later.
stad Landen De inrichting zit nog maar in de voorbereidende fase. De inkleding volgt later.

In zo’n centrum worden patiënten opgenomen die niet noodzakelijk naar het ziekenhuis moeten maar die, om welke reden dan ook, niet thuis verzorgd kunnen worden. “In Landen worden elf bedden voorzien in de villa en in het schakelcentrum van Tienen worden twintig plaatsen voorbereid bij de Broeders Alexianen”, zegt dokter Catherine Zajkowski . “Patiënten besmet met het covid 19-virus worden opgenomen in Tienen, de andere patiënten worden doorverwezen naar Landen. Het schakelzorgcentrum moest nog niet geactiveerd worden, maar het is beter om voorbereid te zijn zodat we snel kunnen handelen als de situatie in negatieve zin evolueert.”