Kerk Ezemaal geopperd als locatie nieuwe Freinetschool

KERKBESTUUR EN STAD ENTHOUSIAST OVER VOORSTEL TOT HERBESTEMMING

De Sint-Aldegondiskerk in Ezemaal.
Foto Bollen De Sint-Aldegondiskerk in Ezemaal.
GO! Scholengroep 11 zoekt in de regio Landen een locatie om een nieuwe Freinetschool op te starten. Bij een eerste verkennend onderzoek kwam het kerkgebouw van Ezemaal ter sprake. Dat gebouw staat, net als de kerk van Wange, momenteel leeg, nadat de pastoor besliste om er de erediensten te schrappen. "Wij zijn alvast vragende partij om deze kerk een nevenbestemming te geven", zegt schepen Bart Jan De Vos.

"Vorig jaar heb ik een gesprek gehad met enkele gemotiveerde mensen, die in Landen een Freinetschool willen opstarten in een huiselijke en groene omgeving", zegt schepen Bart Jan De Vos (N-VA). "In eerste instantie is het doel een capaciteit van 60 leerlingen voorzien om nadien verder uit te groeien tot een middelgrote school. Uit een infovergadering gehouden op het stadhuis bleek bovendien dat er zeker ook interesse is vanwege ouders in het Landense, maar een locatie was niet onmiddellijk voorhanden."

Ruim en groene omgeving

En dus werd de zoektocht naar een geschikte locatie ingezet. "Op een bepaald ogenblik heeft men de Sint-Aldegondiskerk in Ezemaal naar voor gebracht, omdat die in de lopende gesprekken tussen de schepencollege en het centraal kerkbestuur voor herbestemming was geklasseerd. Dit is een behoorlijk ruim gebouw in een groene omgeving en ook goed bereikbaar. Daarenboven bleek er stedenbouwkundig ruimte voor uitbreiding op dit perceel", aldus schepen De Vos.

Enthousiast onthaald

Het voorstel werd al enthousiast onthaald door het centraal kerkbestuur. Midden februari volgt er verder overleg. "We houden inderdaad de mogelijkheid open om in de kerk van Ezemaal een nieuwe Freinetschool op te richten", zegt Kwinten Keulemans, die het verkennend onderzoek leidt. "Als onderhandelende groep zijn we nu in contact met het GO! om binnen die onderwijskoepel van start te gaan."


Algemeen directeur van GO! Scholengroep 11, Urbain Lavigne, wil zeker nog verder onderzoek naar de eventuele herbestemming van de kerk naar school. "We moeten toch bekijken of de kerk en de grond er rond niet te klein zijn om een volwaardige school van ongeveer 180 leerlingen in de toekomst uit te bouwen."Wie graag meer info wil over het project, kan een mailtje sturen naar buurtschoollanden@gmail.com.

Kerk Walshoutem

De stad Landen is ook voorstander om de kerk van Walshoutem een herbestemming te geven. Hier vinden momenteel wel nog erediensten plaats. "Toch zijn we als stad vragende partij om deze moderne kerk te laten opnemen in het kerkenplan ter desaffectatie. Als stadsbestuur willen we in elke grote deelgemeente een ontmoetingscentrum. De kerk van Walshoutem leent zich hier perfect toe. We zijn nu wachtende op het globale kerkenplan. In afwachting worden er nu al afspraken gemaakt met het centraal kerkbestuur om toch al gebruik te kunnen maken van de kerk van Walshoutem voor culturele activiteiten."