Bindkracht zoekt nieuwe locatie voor jongerenwoonproject

VZW LAAT BRUGSTRAAT LINKS LIGGEN NA ONOPHOUDELIJK VERZET LANDENAAR

Nadia Quintens van Bindkracht aan het oude pand in de Brugstraat waar ze een nieuwbouw voor jongeren met een beperking had gepland.
Foto Bollen Nadia Quintens van Bindkracht aan het oude pand in de Brugstraat waar ze een nieuwbouw voor jongeren met een beperking had gepland.
Vzw Bindkracht ziet af van haar plannen om in de Brugstraat een nieuwbouw te realiseren voor jongeren met een beperking. Een Landense inwoner verzette zich tegen de afbraak van enkele oude panden, waaronder het vroegere restaurant Concordia, waar het woon-en zorgproject zou komen. "Aangezien deze zaak zich nu op het niveau van de Raad van State bevindt, kan de toelating voor het bouwen van het Bindkrachthuis nog jaren aanslepen. Daarom hebben we beslist om een andere locatie te zoeken", zegt Nadia Quintens, de bezielster van Bindkracht.

De vzw Bindkracht wil niet langer aan de zijlijn wachten op een uitspraak om al dan niet van start te kunnen gaan en sluit de plannen aan de Brugstraat af. "Dit was natuurlijk een heel lastige beslissing te meer omdat het voor de meeste Bindkrachtbewoners en hun ouders vijf voor twaalf is", zegt Nadia. "We hebben de voorbije periode dan ook keihard gewerkt om tot een haalbare en positieve oplossing te komen. In eerste instantie huren we nu een ruime villa in Walshoutem zodat we de Bindkrachtwerking kunnen opstarten op 1 juli 2017. Binnenkort worden de vacatures verspreid en alles wordt in gereedheid gebracht om effectief van start te gaan."

Ander ontwerp nodig

Dit is slechts een voorlopig project in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw. "Hier kan ik nog niet meer over zeggen op dit moment behalve dat het op een andere locatie in Landen zal zijn", zegt Nadia. "Het ontwerp van het huis zal helemaal anders zijn aangezien we nauwgezet de stedenbouwkundige voorschriften volgen die van kracht zijn voor de locatie waar we bouwen. Het concept blijft wel hetzelfde: individuele kamers en collectieve leef-en activiteitenruimten. Bindkracht biedt aan veertien jonge mensen met een beperking dag en nacht opvang en daarbij hoort een kwaliteitsvolle dagbesteding."

Ethisch beleggen

Er werd zopas ook een coöperatie opgericht om als betrokken ouders deze nieuwbouw in eigen regie te kunnen neerzetten. "Cvba so Bindkracht Invest maakt het ons mogelijk om mensen uit te nodigen om aandelen te kopen en zo ethisch te beleggen", legt Nadia uit. "Een aandeel kost 1.000 euro. Door aandelen te kopen, steun je de realisatie van de nieuwbouw en bovendien help je mee een groot maatschappelijk probleem op te lossen, namelijk het feit dat er in Vlaanderen 22.000 mensen met een beperking op de wachtlijst staan. Het bedrag dat we in aandelen verzamelen, hoeven we niet te gaan lenen. Lenen kost meer dan en uitkering van aandelen. Een jaarlijkse uitkering van dividend is uiteraard voorzien. Het gaat natuurlijk om een groot bedrag: grond plus gebouw komen neer op rond de 1,7 miljoen euro. Wij dienen dit allemaal zelf te betalen dus elke steun is welkom. Te meer daar je weet dat onze mensen met een beperking nooit een inkomen uit arbeid kunnen verwerven en terugvallen op een vervangingsinkomen. Daarom dienen we de woonkost democratisch te houden."


Bindkracht organiseert twee informatieavonden over de coöperatie en haar werking, op 15 maart in de pastorie van Waasmont in de Pastoriestraat en op 27 maart in Convento Wines in de Mechelsestraat in Leuven, telkens om 20 uur. Inschrijven kan via mail naar info@vzwbindkracht.be of op het nummer 0494/36.62.45. Alle info vind je op www.Bindkrachtinvest.be.