Armoedetoets, cultuurzaal in B-loods en groener Marktplein: burgemeester stelt beleidsplan voor

Het college van burgemeester en schepenen van Landen heeft het beleidsplan 2019 – 2024 voorgesteld aan de gemeenteraad. De primaire doelstelling voor het opstellen van dit document is duidelijk en transparant communiceren. Dit beleidsplan is ingedeeld in vier categorieën. Landenaars kunnen het raadplegen op www.landen.be
Het College van Burgemeester en schepenen aan de watertoren (L'anders - CD&V)
RV Het College van Burgemeester en schepenen aan de watertoren (L'anders - CD&V)

Bestuur & beleid

“We stellen de dienstverlening aan de inwoners centraal. De integratie van stad en OCMW en de reorganisatie van de administratie en een flexibel personeelsbeleid zullen daar de middelen toe zijn. In ons besluitvormingsproces zullen we zorgen voor betrokkenheid en draagvlak bij de bevolking. Communicatie komt steeds van twee kanten, anders is er per definitie geen communicatie. Zo vragen we dat de adviesraden hun blikveld verruimen, we roepen hen op om actief deel te nemen in de GECORO. Maar ook heel praktisch rekenen we op de medewerking van onze inwoners, bv. bij een zware storm. De mensen moeten beter kunnen weten waar het belastinggeld naartoe gaat. De brandweerdienst – post Landen willen we verder professionaliseren. Het politiecollege stelde een prioriteitenlijst vast voor het politiekorps: woninginbraken, verkeersveiligheid en overlast zijn hier belangrijke speerpunten in”, aldus burgemeester Gino Debroux

Burger en Welzijn

“We zullen de draad weer oppikken met het onthaal van onze nieuwe inwoners. Huwelijken zullen niet langer enkel nog mogelijk zijn in het stadhuis. In Landen zijn alle mensen gelijk. De Nederlandse taal blijven we promoten als hulpmiddel voor integratie. Landen moet een kinderstad zijn waar alle kinderen alle ontwikkelingskansen krijgen. Het lokaal loket kinderopvang wordt uitgebouwd. De armoede willen we terugdringen en we voeren een armoedetoets in. Vereenzaming gaan we tegen. Zo zullen we kortelings een sociale kruidenier opstarten in de Stationsstraat. Gezondheid is een basisrecht. We verkleinen de sociale ongelijkheid in de toegang tot de gezondheidszorg. We ondertekenen het Charter Gezonde Gemeente. We zullen er voor zorgen dat er een seniorengids wordt uitgebracht. In het WZC worden volkstuintjes opgestart.”

Vrije Tijd

“De bibliotheek blijft gehuisvest in het centrum van de stad. We zoeken een oplossing voor de stockageproblemen die er momenteel zijn. We realiseren een cultuurzaal in de B-loods, op maat van de behoeften in Landen. We zorgen voor meer infrastructuur voor de gevechtsporten en de rugby. We investeren in de voetbalsite in Neerwinden. Het oude zwembad wordt herbestemd voor sport en recreatie. We willen meer mensen en dorpen betrekken bij de toeristische promotie van de stad. De openingsuren van de toeristische dienst zullen meer op maat zijn van de bezoekers.”

Wonen en omgeving

“Landen richt een dierenwelzijnsraad op. We maken in Landen een aangenaam handelscentrum en trekken nieuwe handelsactiviteiten aan. We zullen de moed hebben om de herinrichting van de Stationsstraat te onderzoeken en het Marktplein te vergroenen. De wekelijks donderdagmarkt wordt geherlocaliseerd. Er wordt een Landbouwadviesraad opgericht. Om de burgemeestersconvenant uit te voeren zal een klimaatactieplan uitgewerkt worden. We bebossen en beschermen het natuurpatrimonium. Om hierin te slagen zullen we opnieuw een beroep doen op een duurzaamheidsambtenaar. Voetgangers en fietsers zullen meer aandacht krijgen”, aldus een greep uit de toelichting van burgemeester Gino Debroux (L’anders)
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.