"Waar moeten klanten nog parkeren?"

HANDELAARS STATIONSSTRAAT PALMEN ZELF PARKEERPLAATSEN BLAUWE ZONE IN

Buurtbewoner Roger Adriaens in Stationsstraat.
Foto Bollen Buurtbewoner Roger Adriaens in Stationsstraat.
De blauwe zone in de Stationsstraat schiet haar doel voorbij. Dat zegt buurtbewoner Roger Adriaens. "De parkeerplaatsen worden de hele dag ingenomen door de handelaars, waardoor voor de klanten geen plek meer is", aldus Adriaens.

In de Landense winkelstraat geldt een blauwe zone. Met een blauwe parkeerkaart mag er voor een periode van maximum twee uur geparkeerd worden, maar in de praktijk loopt het toch wat anders, vindt buurtbewoner Roger Adriaens. "Parkeerschijven worden telkens aangepast, door onder meer handelaars, personeel van banken en advocatenbureaus, zodat heel wat wagens de hele dag gratis geparkeerd blijven staan", stelt Roger. "Het zijn dus niet de klanten die hun schijf verzetten, maar wel de handelaars."

Handgemeen

Roger sprak hierover met de parkeerwachters. "Zij zeggen dat ze van de stad niet mogen optreden wanneer handelaars hun schijf veranderen. Volgens de parkeerwachter, die na een handgemeen met een handelaar omwille van deze parkeerproblemen maanden werkonbekwaam is, mag dit enkel niet in Landen. Hierdoor voelen de handelaars zich gesterkt, waardoor ze zich minachtend tegenover parkeerwachters opstellen. Ik ben al van in augustus hierover in gesprek met de politiecommissaris, maar zonder resultaat", aldus Roger.


Daarom wil Roger dat de handelaars in de toekomst gebruik maken van de parkings in de buurt van de Stationsstraat, zodat de plaatsen in de winkelstraat beschikbaar blijven voor bezoekers en klanten. "In de Pepijnstraat kan je perfect je wagen een hele dag in de parking van het vroegere Lister-pand laten staan. Je hoeft maar enkele meters te wandelen om in de Stationsstraat te komen", weet Roger.

'Langparkeerders'

"Het is inderdaad zo dat we in de Stationsstraat te kampen hebben met de 30 procent zogenaamde 'langparkeerders'", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Dat zijn mensen die hun kaart om de twee uur doordraaien, dikwijls handelaars en vooral werknemers van banken en grotere ketens. Het is manifest onjuist dat de stad opdracht geeft om hier niet tegen op te treden. De twee uur parkeerregeling geldt voor iedereen. Alleen botst de parkeerwachter hier op de rand van zijn bevoegdheden en wordt ingrijpen dikwijls gekoppeld aan vele discussies en tegenspraak."

De Tank-site

Burgemeester Vander Schelde is het volledig eens met Roger wanneer die stelt dat vooral handelaars zouden moeten plaats maken voor klanten. "De handelaarsvereniging Landen Leeft is dezelfde mening toegedaan. De vzw vindt dan ook dat er een alternatief moet zijn voor de vele werknemers met ongeveer een veertigtal wagens. Dat alternatief zou er kunnen komen wanneer de site van De Tank wordt omgebouwd tot een parking waar een bepaalde hoeveelheid plaatsen zal gereserveerd worden voor handelaars en werknemers. Op dat ogenblik zijn we ook van plan de bevoegdheden van de parkeerwachter uit te breiden zodat veel strenger kan opgetreden worden", besluit de burgemeester.