"Nee tegen mini-Manhattan"

OPPOSITIE VERZET ZICH TEGEN KOMST HOOG FLATGEBOUW OP GENDARMERIEPLEIN

Raadslid Garry Peeters aan het Gendarmerieplein.
Foto Bollen Raadslid Garry Peeters aan het Gendarmerieplein.
Oppositiepartij CD&V protesteert tegen het geplande flatgebouw op het Gendarmerieplein. "Dat gebouw wordt maar liefst zes verdiepingen hoog!", zegt raadslid Gary Peeters verontwaardigd. "Wij zeggen absoluut nee tegen een mini-Manhattan in het centrum van Landen." Schepen van Ruimtelijke Ordening, Didier Reynaerts (Open Vld), begrijpt de heisa niet. "We passen nu al de betonstop toe en verdichten in de kern in plaats van open ruimten in onze dorpen aan te spreken."

"Flatgebouwen horen niet thuis in een landelijke stad als Landen", meent Gary Peeters. "In andere steden, zoals Hasselt, breekt men hoge gebouwen af en wij doen net het tegenovergestelde. We moeten respect hebben voor onze landelijke omgeving. Dit is op termijn onze grootste troef en die moeten we dan ook voluit beschermen." Volgens CD&V past het gebouw helemaal niet op een van de oudste pleinen van de stad.

Ontneemt daglicht

"Vlak naast het op te richten gebouw zijn zopas appartementen van vier verdiepingen hoog voltooid en dit is naar onze mening al ver buiten mensenmaat. Je kan je wel voorstellen dat wanneer hier nog eens twee verdiepingen bijkomen, het hek helemaal van de dam is. Bovendien schept men nu een precedent en zullen ongetwijfeld nog andere huizen sneuvelen voor meerdere flatgebouwen in het oudste gedeelte van onze stad. De bouw van deze flats geeft bovendien een lelijk zicht, een blinde muur, bij het binnenrijden van de winkelstraat en ze ontneemt veel zon-en daglicht van de vele omwonenden."

Getto van hoge gebouwen

"We zijn inderdaad niet blij met de plannen van de stad om hier een hoog flatgebouw neer te poten", zegt buurtbewoner Jacques Danneel. "Er is aan de buurtbewoners te weinig informatie gegeven over dit project en we zijn te laat op de hoogte gebracht. Wij hadden de optie genomen om bij de provincie een beroepsverzoekschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen in te dienen, maar daar waren wij te laat voor. Als naaste buur dreigen we nu ingesloten te worden in een getto van hoge gebouwen en zal zo ons zonlicht afgenomen worden."


"Tijdens het openbaar onderzoek dat voorafging aan het afleveren van de vergunning is er geen enkel bezwaar ingediend", zegt schepen Reynaerts.

Gewestplan

"Volgens CD&V zijn er op dit plein, dat buiten het oude Landen ligt, slechts drie verdiepingen toegelaten, maar dat is pertinent onjuist. Ter plaatse is het gewestplan van toepassing en dat is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Vijf verdiepingen plus een teruggetrokken verdiep zijn allang geen uitzondering meer. Het geactualiseerde gewestplan zet zich hiermee op de lijn van de Vlaamse regering die onder het beleid van Joke Schauvliege een witboek heeft uitgebracht waarin de gekende Betonstop haarfijn in is uitgelegd : vanaf 2040 mogen er geen nieuwe open ruimten worden aangesneden. Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen vijf tot zes hectare aan open ruimte om de bouwwoede van de Vlaming te koelen. Dit wordt op termijn onhoudbaar! Maar moeten we wachten tot 2040 ? Neen. Wij zetten ons met ons beleid nu al op de lijn van de toekomst, net om te voorkomen dat onze kinderen en kleinkinderen de open ruimte nog alleen gaan kennen uit oude foto's. Creëren we hiermee een precedent? Nee, wij hebben namelijk een soort van prejudiciële toetsing gedaan bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Hij zag het gebouw perfect als een 'aankondiging' van het handelscentrum. Met andere woorden: het is uitgesloten dat zes verdiepingen in de Stationsstraat gemeen goed zullen worden, maar als 'aankondigingsgebouw' kan het zeker."