Verkeershinder tijdens heraanleg rotonde wordt beperkt

Een nieuwe verkeersregeling moet vanaf maart de hinder beperken.
Jempi Welkenhuyzen Een nieuwe verkeersregeling moet vanaf maart de hinder beperken.
Het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Lanaken hebben maatregelen getroffen om de verkeershinder bij de heraanleg van de rotonde op de kruising van de N2 met de N78 te beperken. De maatregelen gaan in op 2 maart.

Bij de herinrichting van de rotonde op de kruising Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan met de Kiezelweg worden fietsstraten ingevoerd, naast het instellen van éénrichtingsverkeer en inrijverbod in bepaalde zones.

Deze minderhinder-maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verzekerd blijven. AWV en de gemeente Lanaken gingen hiervoor onder andere in dialoog met buurtbewoners die fungeren als klankbordgroep. De voorstellen werden onderzocht en waar mogelijk weerhouden. Fietsers volgen tijdens de werken een veilige omleiding via de omliggende gemeentewegen. Bepaalde zones van deze wegen worden daarvoor ingericht als fietsstraten. De fietsstraten zullen tot juni 2020 gelden. Samen met de fietsstraten zijn bijkomend lokale verkeersmaatregelen uitgewerkt. Die gelden voorlopig enkel tijdens de aanleg van de rotonde aan de kant van de Bilzerbaan (fase 1, maart – april). Zo komt er éénrichtingsverkeer in Strodorp richting Bilzerbaan  Ook in de Omloopstraat richting Kiezelweg wordt éénrichtingsverkeer ingericht. De doorgang vanaf de Kiezelweg naar Strodorp wordt gestremd. Bewoners kunnen wel wegrijden via de Kiezelweg. De lokale verkeerssituatie wordt permanent gemonitord en geëvalueerd. Dezelfde principes kunnen straks bij de vernieuwing aan de kant van de 2e Carabinierslaan (fase 2, mei – juni) worden toegepast.